Akceptácia s hodnotením

Po prepnutí požiadavky do stavu ukončená je zákazníkovi, zadávateľovi požiadavky vygenerovaný email o ukončení požiadavky. V tomto mail je aj odkaz, na základe, ktorého má zákazník možnosť akceptovať alebo neakceptovať ukončenie požiadavky a podľa spokojnosti mu priradiť hodnotenie. Pre akceptovanie ukončenia požiadavky stačí v emaile kliknúť na odkaz Akceptovať ukončenie a ohodnotiť operátora, ktorým bude presmerovaný na formulár pre akceptáciu požiadavky. Zákazník s plnohodnotným kontom na CDESK portáli má možnosť akceptovať ukončenie požiadavky s prihlásením do CDESK a to tak že vyplní potrebné polia formulára, meno vypĺňať nemusí, následne klikne na akceptovať s prihlásením do CDESK, zadá prihlasovacie údaje a dá prihlásiť. O akceptovaní ukončenia požiadavky bude riešiteľovi aj zákazníkovi vygenerovaný email.

Zákazník bez plnohodnotného konta na CDESK portáli vyplní formulár na akceptáciu aj meno a klikne na tlačidlo akceptovať bez prihlásenia do CM.

Email o ukončení požiadavky s odkazom na akceptáciu ukončenia požiadavky s hodnotením

Obrázek: Email o ukončení požiadavky s odkazom na akceptáciu ukončenia požiadavky s hodnotením

Po kliknutí na odkaz v emaile (Akceptovať ukončenie a ohodnotiť operátora) budete presmerovaný na webformulár kde máte možnosť pridať poznámku k akceptovaniu a ohodnotiť riešiteľa požiadavky s prihlásením alebo bez prihlásenia na CM server, osoba s plnohodnotným zákazníckym kontom zvolí možnosť Akceptovať s prihlásením do CM  a po úspešnom prihlásení bude požiadavke akceptované ukončenie.

Akceptovanie ukončenia požiadavky bez prihlásenia na CM server

Obrázek: Akceptovanie ukončenia požiadavky bez prihlásenia na CM server

Po akceptovaní ukončenia bude všetkým zainteresovaným o tejto skutočnosti vygenerovaný email s poznámkou k akceptovaniu ako aj s hodnotením riešiteľa požiadavky.

Email s hodnotením ukončenia požiadavky

Obrázek: Email s hodnotením ukončenia požiadavky