Akceptácia ukončenia

Po prepnutí požiadavky do stavu ukončená je zákazníkovi, zadávateľovi požiadavky vygenerovaný email o ukončení požiadavky a detailoch ukončenia, zákazník má možnosť akceptovať alebo neakceptovať plnenie a ukončenie požiadavky s možnosťou priradiť mu hodnotenie podľa spokojnosti. Tretia možnosť je ignorovať notifikačný mail. Ak to necháte bez reakcie ku ukončeniu požiadavky päť dní, CDESK bude považovať riešenie za akceptované a zmení stav požiadavky na Akceptované ukončenie. Viac informácií o zmene predvolenej doby automatického akceptovania nájdete v článku Nastavenia.

Bližšie informácie ako akceptovať alebo neakceptovať ukončenie požiadavky nájdete v nasledujúcich článkoch:

Akceptácia s hodnotením – možnosť akceptovania ukončenia požiadavky s pridaním poznámky a hodnotenia.

Neakceptovanie ukončenia požiadavky – neakceptovanie ukončenia požiadavky ak bola požiadavky ukončená napr. bez vyriešenia.