Aktivácia a scenáre prijímania emailov do CDESK

CDESK ponúka možnosť zadať požiadavky emailom a k nim diskusiu. V tejto časti predstavíme jednotlivé možností nastavení prijímania emailov do CDESK. Ako funguje samotné zadávanie, podľa čoho prebieha autorizácia sa dočítate v článkoch Posielanie emailom do CDESK and Pridávanie nových diskusných príspevkov poslaním emailu do CDESK.

CDESK rozlišuje tri stavy pre spracovanie emailov :

  1. Vypnuté – emailové spracovanie v CDESK je úplne vypnuté, zadávať požiadavky a diskusiu je možné zadať len cez regulérne konto (napr. operátor, zákaznícke konto, Easylick konto ..) alebo webformulár.  Odpovede na email z CDESK sa doručujú na vašu emailovú adresu s kópiou na priradeného operátora.

  2. Aktivované pre všetkých zákazníkov – všetci zákazníci majú možnosť zadávať nové požiadavky emailom na adresu CM servera a diskusné príspevky prostredníctvom odpovede na email z CDESK. CDESK informuje všetky zúčastnené strany o zrealizovanej akcii.   

  3. Aktivované pre vybraných zákazníkov – toto nastavenie kombinuje dva predchádzajúce typy konfigurácií. Čiže môžete mať zákazníkov, ktorý nemajú mať možnosť zadávať požiadavky emailom a zákazníkov, ktorí to dovolené budú mať.