Aktivované pre vybraných zákazníkov

CDESK umožňuje dovoliť zadávať nové požiadavky a diskusiu len niektorým zákazníkom a ostatným túto funkciu ponechať zablokovanú.

Okrem nepovolenia spracovania emailov pre určitých zákazníkov,  spočíva odlíšenie v adrese odosielateľa vloženej v emailoch odoslaných z CDESK.  Zákazníci, ktorí nemajú mať povolené zadávanie nových požiadaviek cez email, musia mať adresu odosielateľa v mailoch z CDESK patriacu pracovníkovi, ktorý spracováva odpovede na CDESK emaily. 

Naopak, zákazníci, ktorí majú mať  komunikáciu cez CDESK, tak musia mať  adresu odosielateľa adresu CDESK servera. Zabezpečuje sa to automatizovane na základe povolenia .

1. Zrealizujte najprv postup nastavení z Aktivácie emailového spracovania do CDESK u všetkých zákazníkov s dvoma rozdielmi :

     a) V bode č.3 nastavenie adresy Odosielateľa zatiaľ preskočte, jej nastavenie je vysvetlené nižšie.

     b) V bode č.5 (Povolenie spracovania emailov pre všetkých zákazníkov.) vyberiete len tých zákazníkov, čo budú mať spracovanie emailov od používateľov  do CDESK.

 

2. Voľba adresy odosielateľa  a miesto kam mý byť doručovaná odpoveď :

Pre zákazníkov, ktorý nemajú povolenie zadávať požiadavky a pridávať diskusné príspevky prostredníctvom emailu sa ako odosielateľ použije emailová adresa nastavená v Profile Správcu, konkrétne v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka spracovanie správ -> Adresa odosielateľa v emailoch z CDESK. Sem zadáte bežnú emailovú adresu, ktorá je sledovaná interným zamestnancom spoločnosti a nie je presmerovaná do CDESK

 

Nastavenie emailovej adresy, ktorá sa nastaví ako adresa odosielateľa a pri odpovedi na email z C-Desku bude predvolená medzi adresátmi pre zákazníkov ktorý majú vypnuté pridávanie diskusných príspevkov k požiadavkám a vytváranie nových požiadaviek

Obrázek: Nastavenie emailovej adresy, ktorá sa nastaví ako adresa odosielateľa a pri odpovedi na email z C-Desku bude predvolená medzi adresátmi pre zákazníkov ktorý majú vypnuté pridávanie diskusných príspevkov k požiadavkám a vytváranie nových požiadaviek

 

Pre zákazníkov, ktorý majú zadávanie nových požiadaviek a disk. príspevkov povolené je nutné vytvoriť novú emailovú adresu napr. it.services.provider1@gmail.com a zabezpečiť preposielanie emailov z tejto adresy priamo do CDESK. Takýto email sa následne musí zaevidovať v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka spracovanie správ. Tu sa nachádza aj adresa CM servera na ktorú musíte nastaviť preposielanie emailov. Následne sa táto adresa vloží do CDESK emailov generovaných pre klientov, ktorí majú zapnuté emailové spracovanie.

 

 

Nastavenie emailovej adresy, z ktorej sú emaily preposielané do CDESK pre zákazníkov, ktorý majú zadávanie nových požiadaviek a pridávanie diskusných príspevkov k požiadavkám povolené

Obrázek: Nastavenie emailovej adresy, z ktorej sú emaily preposielané do CDESK pre zákazníkov, ktorý majú zadávanie nových požiadaviek a pridávanie diskusných príspevkov k požiadavkám povolené

 

3. Môžete zadávať požiadavky pre obidva typy zákazníkov. 

Tip:  Diskusia vo forme odpovede na email z CDESK, je akceptovaná od akéhokoľvek používateľa u zákazníka v CDESK, ktorí má aktivované spracovanie emailov do CDESK.