Súhlas alebo zamietnutie cez Ponuky

V prípade zložitejších problémov alebo objednávky tovaru bude zrejme zodpovedná osoba musieť odsúhlasiť požiadavku na základe predbežného rozpočtu. Predbežný rozpočet je možné zapísať do záložky Ponuka. Ponuku vypracováva pracovník poskytovateľa služby (servisnej firmy). Informácie  ako vytvoriť, verifikovať  ponuku nájdete v ostatných článkoch časti Ponuky.

Po prijatí notifikačného emailu s ponukou, zodpovedný pracovník od zákazníka na základe linku v notifikačnom emaile vstúpi do CDESK portálu (ak má vlastný účet) a  označí riadky ponuky, s ktorými súhlasí. Následne stlačí tlačidlo „Schváliť označené“. Rovnako môže aj ponuku zamietnuť cez tlačidlo "Neschváliť označené". Ak zodpovedná osoba od zodpovedná osoba od zákazníka nezvláda schválenie ponuky v CM portáli, môže ponuku za neho schváliť poverený pracovník poskytovateľa služby (servisnej firmy).  

Acceptaton or denial of proposal by customer

Obrázek: Ukážka požiadavky s pred vyplnenou ponukou ku schváleniu

Notification e-mail about approval of request realization with link to request proposal page in CDESK

Obrázek: Ukážka notifikačného mailu požiadavky s pred vyplnenou ponukou ku schváleniu