Diskusia

Väčšina CDESKovej komunikácie so zákazníkmi alebo medzi operátormi sa deje v diskusií v požiadavkách. Diskusné príspevky sú bežné správy, ktoré sú odosielané na emailové adresy zákazníkov. Už viac nemusíte používať emailového klienta, všetky správy a odpovede k nim sú zhromaždené na jednom mieste v detaile požiadavky, kde je kompletný prehľad celej komunikácie k danej požiadavke.

  • môžete si zadefinovať vlastné emailové aliasy pre spracovanie správ, takže môžete mať rôzne emailové adresy pre každé oddelenie vo firme. Správy prijaté na každý z týchto aliasov môže byt automaticky spracovaný podľa preddefinovaných pravidiel. 

  • môžete prijímať formátované emaily  v HTML, s tagmi, tučným písmom, odkazmi atď. Možnosti formátovania textu sú podobné ako v MS Word.

  • Môžete nastaviť viacero mien odosielateľov pre emaily poslané z CDESKu (pre nové požiadavky a diskusné príspevky), zákazník uvidí verejné adresy.

  • obsah mailovej komunikácie má lepší vzhľad, podobný tomu v MS Outlook (zapnutím zjednodušeného formátu emailov sa popisy "[operátor]" alebo "[zákazník]" nebudú zobrazovať v diskusií)

Pridanie nového diskusného príspevku - ako pridať nový príspevok - existujú tri jednoduché spôsoby zadávania správ do diskusie

Poznámky pre riešiteľov - diskusia skrytá pred zákazníkom. Slúži pre operátorov ktorý riešia interné záležitosti bez informovania zákazníka o dosiahnutom pokroku v riešení.

Možnosť pridať alebo odstrániť notifikované adresy v diskusií - úprava zoznamu adries, na ktoré sa posielajú diskusné príspevky mailom. 

Diskusia (len) v ponuke - Tento typ diskusie je odlišný od bežnej diskusie v požiadavkách. Má odlišné nastavenia sprístupnenia pre používateľov. Používatelia môžu diskutovať a podmienkach a cenových ponukách. Viac informácií o ponuke nájdete v kategórií Ponuka.

Všetky diskusné príspevky, vrátane poznámok pre riešiteľov a diskusie v ponuke, je možné zobraziť v hlavnej diskusií v požiadavke. Viditeľnosť konkrétnych typov príspevkov môžete zmeniť zaškrtnutím na to určených políčok nad diskusiou.