Evidencia náhradného voľna

Nástroj prístupný cez CDESK -> Administrácia -> Dovolenky, pracovné voľno -> Evidencia náhradného voľna, umožňuje mať pod kontrolou prideľovanie dní náhradného voľna, a taktiež jeho čerpanie. 

Odkaz pre evidenciu náhradného voľna

Obrázek: Odkaz pre evidenciu náhradného voľna

Po otvorení okna vidíte koľko dní náhradného voľna má zamestnanec v rámci vybraného roku k dispozícii. Tie viete pridávať alebo uberať kliknutím na príslušné tlačidlá, pričom uvádzate aj dôvod priznania či odobratia dní náhradného voľna.

Evidencia náhradného voľna

Obrázek: Evidencia náhradného voľna

Históriu evidencie náhradného voľna zobrazíte kliknutím na posledné tlačidlo.

História evidencie náhradného voľna

Obrázek: História evidencie náhradného voľna

Náhradné voľno zamestnanec môže čerpať zadaním novej žiadosti o voľno, pokiaľ je vytvorená kategória pre náhradné voľno v číselníku Kategórie žiadostí o voľno.