Evidencia projektov

Evidencia projektov poskytuje detailný prehľad všetkého, čo sa týka vašich projektov. Vytvárajte projektové zákazky a subzákazky na špecifické účely vašich projektov a priraďte úlohy do vašich (sub)zákaziek alebo priamo do projektov. Projekty poskytujú detailný ekonomický prehľad vašich projektov, kde uvidíte, či vaše plánované výdavky sú totožné s realitou.

Kliknite na odkazy nižšie pre otvorenie konkrétnych článkov:

Vytvorenie nového projektu

Vytvorenie novej projektovej zákazky

Vytvorenie novej projektovej subzákazky

Vytvorenie novej úlohy

Pridávanie a schvaľovanie plnení

Nastavenia