Exportovanie a tlačenie protokolov v požiadavkách

Ak chcete mať možnosť exportovať a tlačiť protokoly, musíte mať túto funkcionalitu zapnutú. To sa robí v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Helpdesk -> možnosť Tlač a export protokolov.

 

Zapnutie protokolov v globálnych nastaveniach

Obrázek: Zapnutie protokolov v globálnych nastaveniach

Hneď pri tomto políčku je možnosť vytvoriť si vlastné Tlačové zostavy, kde si môžete zadefinovať vlastné protokoly. Kliknite na daný odkaz a zobrazí sa vám okno so zoznamom existujúcich tlačových zostáv.

Zoznam existujúcich tlačových zostáv

Obrázek: Zoznam existujúcich tlačových zostáv

Kliknite na tlačidlo Nová zostava pre otvorenie formuláru pre vytvorenie novej zostavy.

Výber typu a názvu tlačovej zostavy

Obrázek: Výber typu a názvu tlačovej zostavy

Existujú tri typy tlačových zostáv:

  • Servisné stredisko - prijímací protokol
  • Servisné stredisko - preberací protokol
  • Reklamačný list

zvoľte si jeden a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 

Existujúcu tlačovú zostavu otvoríte dvojklikom do zoznamu všetkých zostáv. Zobrazí sa HTML šablóna, v ktorej si môžete upravovať rôzne údaje. Kliknutím na tlačidlo Náhľad zobrazíte tlačovú zostavu vo verzií pripravenej pre tlač. Ak chcete vymazať ľubovoľnú zostavu, kliknite na tlačidlo Zmazať.

Ak chcete vytvoriť protokol z požiadavky, otvorte si detail danej požiadavky a kliknite na ikonu protokolu v pravej hornej časti detailu požiadavky, ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku:

Ikona protokolu v detailoch požiadavky

Obrázek: Ikona protokolu v detailoch požiadavky

Zobrazí sa nové okno so všetkými tlačovými zostavami. Vyberte si jednu z nich a kliknite na tlačidlo Vytvoriť. Zobrazí sa protokol s vyplnenými údajmi o požiadavke. Vyplňte ostatné políčka a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vytvorenie nového preberacieho protokolu

Obrázek: Vytvorenie nového preberacieho protokolu

 

Váš protokol sa teraz zobrazí v zozname protokolov pre danú požiadavku. K dispozícií máte možnosti Export do PDF, tlač na obrazovku a editovať.

Možnosti pre vytvorený protokol

Obrázek: Možnosti pre vytvorený protokol