História zmien v požiadavke

História zmien v požiadavke zachytáva všetky činnosti súvisiace s plnením požiadavky, od jej zadania až po ukončenie. Nachádzajú sa tu záznamy o  každej zmene v požiadavke s časom zmeny a Používateľom, ktorý túto zmenu vykonal, nachádzajú sa tu aj emaily na ktoré boli zaslané emaily o zmene v požiadavke. História sa nachádza vo vnútri každej požiadavky v záložke História udalostí k požiadavke.

History of changes in requests

Obrázek: História zmien požiadavky

Podľa predvolených nastavení sa automaticky zobrazujú všetky záznamy. Môžete použiť zobrazené filtre pre zobrazenie len určitého typu zmien v požiadavke, plneniach alebo môžete filtrovať podľa používateľov, udalostí, časových intervalov atď.

História zmien požiadavky

Obrázek: História zmien požiadavky