Importovanie objektov

Vytvorenie šablóny

V menu Admin zóna -> CMDB -> Stiahnuť import šablónu máte k dispozícii vytváranie a editáciu šablón pre import. Pre vytvorenie novej zvoľte v rozbaľovacom zozname Šablóna možnosť --Nová šablóna-- , priraďte jej názov a zvoľte hlavnú skupinu pre ktorú bude platiť. Pod hlavnou skupinou je voľba CI Type pre ktorý šablónu vytvárate (je možné vytvoriť šablónu pre viacero CI Types naraz).

V pravej časti pomocou checkboxov zvoľte údaje ktoré v šablóne chcete použiť, prípadne označte povinné položky. Konfiguráciu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť a stiahnuť.

Vytvorenie šablóny pre import

Obrázek: Vytvorenie šablóny pre import
Naplnenie šablóny

Do stiahnutej tabuľky nakopírujte (alebo vpíšte) želané údaje do príslušných stĺpcov a uložte ju.

Naplnenie tabuľky

Obrázek: Naplnenie tabuľky
Vloženie súboru do CDESKu

V časti Admin zóna -> CMDB -> Nový import vyberte uloženú tabuľku s hodnotami a zvoľte šablónu podľa ktorej sa má importovať. V prípade ak máte v tabuľke predpripravené ID pod ktorými majú byť údaje uložené, zvoľte správanie sa v prípade duplicitného ID.

Upload súboru a zvolenie šablóny

Obrázek: Upload súboru a zvolenie šablóny

 

Následne kliknite na Pokračovať, čo vás prenesie do dialógu v ktorom máte možnosť zvoliť CI Type ku ktorému sa daný import viaže a prípadne zmeniť mapovanie stĺpcov tabuľky na parametre objektov.

Párovanie dát

Obrázek: Párovanie dát

V nasledujúcom kroku máte možnosť skontrolovať údaje. K dispozícii je náhľad prvých 50 riadkov tabuľky. Po overení kliknite na tlačidlo Potvrdiť import.

Kontrola údajov

Obrázek: Kontrola údajov
Spracovanie importu

Po potvrdení importu vás systém informuje o ďalšom spracovaní v časti Admin zóna -> CMDB -> Zoznam importov. Nájdite v tabuľke vami zadaný súbor a kliknite na Pripraviť na import. 

Zoznam importov

Obrázek: Zoznam importov

Následne prebehne spracovanie dát (môže trvať niekoľko minút pri veľkom množstve dát), ktoré je indikované progress barom. Po spracovaní prejdú dáta do stavu spracované a budú vyhodnotené chybné záznamy. V prípade ak sa v importe nenachádzajú chybné záznamy stačí vykonať posledný krok a to kliknúť na Akceptovať (zapíše dáta do CMDB). 

Spracovaný import

Obrázek: Spracovaný import

Ak sa vo vašom importe nachádzajú chyby kliknite na Opraviť chyby, čo spôsobí zobrazenie chybných riadkov importu. Chyba môže nastať v troch kategóriach a to:

  • Duplicitný záznam – časť importovaných údajov sa už v CMDB nachádzajú, preto nebudú importované alebo budú prepísané (viď kapitola 1.2.3)

  • Chýbajúce povinné údaje – importované údaje nemajú vyplnené všetky povinné položky, skontrolujte dáta v tabuľke resp. zmeňte nastavenia šablóny (viď kapitola 1.2.1)

  • Zlé dátové typy a nesprávne číselníky – importované údaje obsahujú nesprávne dáta resp. je potrebné zvoliť konkrétnu vlastnosť (v prípade viacerých podobných položiek ako napr. PS615 a PS615 Mletie).

Chybné údaje

Obrázek: Chybné údaje

V prípade zlých dátových typov a nesprávnych číselníkov je možné chyby opraviť a potvrdiť. V prípade ostatných chýb nebudú zobrazené údaje importované.

Po ukončení opravovania chýb kliknite na Akceptovať, čo spôsobí zápis úspešných dát.