Kalkulácie

Kalkulácie slúžia na informáciu o predpokladanej sume za vykonanie servisného zásahu u zákazníka. Kalkulácie je možné preposielať na ľubovoľné emailové adresy. Kalkulácie je možné vytvoriť aj pre zákazníkov, ktorých nemáte evidovaných na CDESK portáli. Kalkulácie je možné pripájať k požiadavkám v CDESK a po odsúhlasení kalkulácie je možne jej položky pridať do ponuky k požiadavke.

Kalkulácie nájdete v CDESK -> Administrácia -> Požiadavky -> Kalkulácie ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku:

Entering the calculations

Obrázek: Vstup do časti kalkulácie

 

Po kliknutí na tlačidlo kalkulácie sa vám otvorí okno znázornené na obrázku nižšie, kde máte možnosť zadať viacero parametrov pre výpočet ceny servisného zásahu ako odhadovaná doba, hodinovú sadzbu, dopravu, parkovanie, zľavy a pod.  V spodnej časti sa vám vypočítavá celková predpokladaná suma za servisný zásah. V pravej časti hore máte možnosť predvoliť emaily, ktorým sa po kliknutí na tlačidlo uložiť kalkulácia odošle. Tak isto je možné rovno priradiť kalkuláciu ku konkrétnej požiadavke.

Vytvorenie novej kalkulácie s možnosťou priradenie k existujúcej požiadavke

Obrázek: Vytvorenie novej kalkulácie s možnosťou priradenie k existujúcej požiadavke

Vytvorená kalkulácia bude odoslaná na zadané emailové adresy. Notifikácia, ktorú zákazník dostane mailom je zobrazená na nasledujúcom obrázku:

Email containing calculation of service works

Obrázek: Email s kalkuláciou servisného zásahu poslaný zákazníkovi

Vytvoriť novú kalkulácia alebo priradiť kalkuláciu k požiadavke môžete spraviť aj v časti CDESK -> Administratíva -> Požiadavky -> Konkrétna požiadavka -> Záložka Kalkulácie. 

Options to either add new calculation or assign an existing unassigned calculation to this request

Obrázek: Možnosť priradenia existujúcej, alebo vytvorenia novej kalkulácie priamo z požiadavky

 

Pre priradenie kalkulácie k požiadavke kliknite na tlačidlo Priraď nepriradenú kalkuláciu v spodnej časti sa vám zobrazí zoznam len nepriradených kalkulácií. Vyberiete si vami požadovanú kalkuláciu a kliknete na tlačidlo Pridať.

Priradenie existujúcej kalkulácie k požiadavke

Obrázek: Priradenie existujúcej kalkulácie k požiadavke

Po pridaní kalkulácie kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien v požiadavke. O úspešnom uložení budete informovaný zeleným pásikom v hornej časti stránky. V záložke kalkulácie máte možnosť aj pridať  položky kalkulácie k ponuke ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Calculation is assigned to the request with option to transfer it to proposals. All items of Calculation will be added individually(Hours of work, parking fee etc.) To confirm all changes, click the Save button

Obrázek: Kalkuláci je pridaná k požiadavke s možnosťou pridať jednotlivé položky do ponuky, pre potvrdenie zmien kliknite na tlačidlo uložiť

 

Kalkulácie slúžia na predbežnú cenovú kalkuláciu servisného zásahu, ak z kalkulácie vznikne požiadavka a chcete položky kalkulácie dať odsúhlasiť zákazníkovi, vytvoríte z kalkulácie ponuku a požiadavku prepnete do stavu ponuka. Viac o vytváraní ponúk k požiadavkám sa dočítate v časti Zadanie ponuky do požiadavky.

 

Ak nemáte zapnuté kalkulácie, návod ako ich zapnúť nájdete v článku Nastavenia.