Obmedzenie voľby riešiteľa pre oblasť služby

Táto možnosť bola rozšírená o autonómne nastavenie riešiteľa pre zákaznícke konto (vrátane EasyClick) a pre operátora. Umožňuje obmedziť výber riešiteľa v požiadavke na konkrétnu osobu alebo skupinu, pre každú oblasť služby zvlášť.

Toto nastavenie je aplikovateľné v častiach:

  • Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Záložka Helpdesk -> Oblasť služby
  • Admin zóna -> Hlavné menu -> Zákazníci – nastavenia -> Konkrétny zákazník -> Záložka CDESK nastavenia -> Oblasť služby

 

Možnosti nastavenia riešiteľa

Obrázek: Možnosti nastavenia riešiteľa