Opportunity

Majte dokonalý prehľad o obchodnej príležitosti a zvýšte svoju šancu pre uzavretie obchodu. Pomocou nástroja Opportunity, zaznamenávate známe skutočnosti týkajúce sa obchodnej príležitosti na jednom prehľadnom mieste. Zoznam obchodných príležitostí sa nachádza v CDESK -> CRM -> Opportunity. V ňom je možné filtrovať a vyhľadávať existujúce obchodné príležitosti, alebo ich exportovať do *.xls. Novú obchodnú príležitosť vytvoríte úspešnou kvalifikáciou Leadu, alebo kliknutím na tlačidlo Nová opportunita.

Zoznam obchodných príležitostí

Obrázek: Zoznam obchodných príležitostí

Ak nová opportunita vzniká konverziou z Leadu, automaticky sa zobrazí okno pre vytvorenie nového, alebo priradenie existujúceho zákazníka.

Vytvorenie nového, alebo výber existujúceho zákazníka

Obrázek: Vytvorenie nového, alebo výber existujúceho zákazníka

Rozloženie okna opportunity je podobné, ako u Leadu, pri konverzii z neho sa zachovajú aj všetky informácie a aktivity už raz uvedené. Novým prvkom v hlavičke okna je Hodnotenie, ktorým na stupnici 5 hviezdičiek subjektívne hodnotíte napríklad dojem z vývoja obchodnej príležitosti, či pravdepodobnosť úspechu.

Okno opportunity

Obrázek: Okno opportunity

Oproti Leadu obsahuje okno opportunity dve nové časti:

Finančné údaje - prehľad odhadovanej a skutočnej marže, príjmu, nákladu a zisku. 

Produkty - kliknutím na Pridať produkt sa otvorí okno v ktorom vyberáte produkty týkajúce sa predmetnej obchodnej príležitosti. Na výber ponúkne len tovary a služby nachádzajúce sa v číselníku Produkty. Nastavte množstvo a prípadnú zľavu a potvrďte tlačidlom Ok. Zo zoznamu produktov v opportunite je možné generovať ponuku. Uvedené produkty je možné editovať a opakovane vytvoriť ponuku. Tú môžete nahrať aj ako prílohu - súbor s ponukou pridáte kliknutím na Nahrať ponuku, alebo Drag&Drop pretiahnutím súboru do okna opportunity.

Výber produktu

Obrázek: Výber produktu

Pripojená ponuka k opportunite

Obrázek: Pripojená ponuka k opportunite

Podobne ako Lead, aj Opportunitu je možné uzatvoriť dosiahnutím poslednej fázy, v prípade obchodnej príležitosti Dodanie a uzatvorenie, alebo v ktorejkoľvek fáze pomocou ikon pohára (vyhratá príležitosť) a krížika (stratená príležitosť) v hlavičke okna.

Uzatvorenie obchodnej príležitosti

Obrázek: Uzatvorenie obchodnej príležitosti