Nastavenia

V nasledujúcich článkoch nájdete všetky možnosti nastavení komunikátora:

 

 

 

Zapnutie modulu Komunikátor

Poznámka: Ak chcete zapínať moduly, musíte byť prihlásený ako Správca

Nastavenia modulu nájdete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Komunikátor -> Zapnúť modul Communicator

Zapnutie komunikátora v globálných nastaveniach

Obrázek: Zapnutie komunikátora v globálných nastaveniach

Od tohto momentu je komunikátor zapnutý. Pre viac informácií o pridelení prístupu ku komunikátoru pre vašich operátorov a ďalšie nastavenia špecifické pre konkrétných operátorov nájdete nižšie.

 

Zapnutie komunikátora pre operátora/zákazníka

Komunikátor aktivujete pre operátora/zákazníka prostredníctvom nastavenia nachádzajúceho sa v Admin zóna -> Používatelia -> Operátori a skupiny/Zákaznícke kontá -> Konkrétny operátori/zákazníci -> Časť Komunikátor

Povolenie komunikátora pre operátora

Obrázek: Povolenie komunikátora pre operátora

Každý operátor so zapnutým komunikátorom môže posielať správy ostatným operátorom. V nastaveniach môžete určiť, či môže komunikovať aj so zákazníkmi,  a s akými.

Ak zvolíte možnosť pridelení zákazníci, operátor bude môcť komunikovať so zákazníkmi, ktorých má pridelených, prípadne môžete zvoliť možnosť prístup podľa oprávnení, čo vám umožní manuálne vybrať konkrétnych zákazníkov.

 

Zobrazovanie dodatočných stĺpčekov v zozname konktaktov

V nastaveniach komunikátora môžete nastaviť zobrazovanie dodatočných informácií o kontaktoch. Kliknite na tlačidlo Nastavenia, zobrazí sa menu z nasledujúcimi možnosťami:

  • Spoločnosť - pridá stĺpček, ktorý sa zobrazí spoločnosť, ktorej je kontakt priradený

  • Poznámka - Zobrazí prázdne políčko s možnosťou pridať poznámku k ľubovoľnému kontaktu alebo konverzácii. Poznámka sa vždy zobrazí v zoznem kontaktov.

Zobrazovanie ďalších stĺpcov v zozname kontaktov

Obrázek: Zobrazovanie ďalších stĺpcov v zozname kontaktov

 

Prispôsobenia hlasitosti notifikácií

V nastaveniach môžete upraviť aj hlasitosť notifikácií. Po kliknutí na ikonu nastavení sa zobrazí menu s možnosťami. Hlasitosť má tri úrovne, ktoré môžete meniť kliknutím na ikonu reproduktora.

Nastavenie hlasitosti upozornení

Obrázek: Nastavenie hlasitosti upozornení

 

Filtrovacie možnosti

Filtrovať môžete v zozname kontaktov ako aj v záložke história.

Filtrovanie v zozname kontaktov

Filtrovacie možnosti otvoríte kliknutím na ikonu filtrovania. Môžete tu filtrovať podľa stavu(Online, Away...) alebo podľa typu(Operátor, užívateľ, počítač...)

Filtrovanie v zozname kontaktov

Obrázek: Filtrovanie v zozname kontaktov

 

Filtering v histórií

Kliknite na záložku História a následne na ikonu filtrovania. Filtrovať môžete podľa typu správy(normálna, skupinová), alebo podľa poslanej/prijatej.

Filtrovanie v histórií

Obrázek: Filtrovanie v histórií