Používanie

Komunikátor umožňuje jednoducho komunikovať s vašimi zákazníkmi a operátormi. Je to jednoduchý a rýchly spôsob kontaktovania sa s ostatnými. Môžete vytvárať skupinové konverzácie a diskutovať s viacerými osobami naraz. Aby ste mohli komunikátor využívať, musíte ho mať zapnutý. Pre viac informácií navštívte článok Nastavenia.

Communicator môžete využívať kdekoľvek prostredníctvom webového rozhrania (aktivovaný je automaticky po prihlásení sa operátora do CDESKu). 

Lišta komunikátora

Obrázek: Lišta komunikátora

Pokiaľ máte nainštalovaného C-Monitor klienta, kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu C v hlavnom paneli, vyberte Communicator:

 Okno C-Mkomunikátora

Po kliknutí na lištu Communicatora (vpravo dole) sa vám zobrazí rozhranie komunikátora s kontaktmi, históriou a konverzáciami.

Okno komunikátora

Obrázek: Okno komunikátora

 

V komunikátore môžete posielať tri druhy správ:

 

Vytvorenie novej jednoduchej správy

Pre vytvorenie novej správy kliknite na záložku komunikátora v pravej dolnej časti stránky. Zobrazí sa okno komunikátora kde si môžete vybrať kontakt, ktorému chcete napísať. 

Výber kontaktu zo zoznamu

Obrázek: Výber kontaktu zo zoznamu

V otvorenom chatovacom okne sa zobrazia posledné vzájomné správy. Novú správu môžete napísať do textového poľa v spodnej časti komunikátora a odošlete ju kliknutím na tlačidlo Poslať.

Keď sa odošle správa a príjemca je online, prehrá sa mu zvučka signalizujúca novú správu a v spodnej lište komunikátora uvidí oranžový blikajúci krúžok s počtom neprečítaných správ. Keď klikne na spodnú lištu komunikátora, zobrazí sa mu okno poslednej konverzácie alebo zoznam kontaktov a vedľa odosielateľa je blikajúca ikona obálky.

Blikajúca ikona symbolizujúca novú správu

Obrázek: Blikajúca ikona symbolizujúca novú správu

 

Vytvorenie skupinovej konverzácie

Otvorte komunikátor a v pravej hornej časti zobrazeného okna kliknite na ikonu skupinového chatu.

Vytvorenie skupinového chatu

Obrázek: Vytvorenie skupinového chatu

Zobrazí sa zoznam všetkých operátorov/zákazníkov so zaškrtávacími políčkami, kde môžete kliknutím na jednotlivé kontakty pridávať účastníkov konverzácie. Môžete tiež využiť vrchné políčko pre označenie všetkých naraz. Do textového poľa pod kontaktmi napíšte vašu správu a kliknite na tlačidlo Poslať. Táto správa sa odošle všetkým zvoleným príjemcom. V zozname konverzácií sa zobrazí nové okno s týmto skupinovým chatom. Zoznam členov zvoleného chatu si môžete pozrieť kliknutím na symbol oka nad textovým poľom pre zadávanie správ.

Ikona oka a zobrazenie členov skupinového chatu

Obrázek: Ikona oka a zobrazenie členov skupinového chatu

 

Vytvorenie dôležitej správy

Keď operátor dostane dôležitú správu, automaticky sa zobrazí v spodnej časti jeho obrazovky bez nutnosti otvárať komunikátor. Poslať takúto správu môžete z okna komunikátora kliknutím na ikonu dôležitej správy. Dôležitú správu môžete rovnako ako skupinovú poslať viacerým kontaktom súčasne.

Vytvorenie dôležitej správy

Obrázek: Vytvorenie dôležitej správy

Ak zvolíte len jedného príjemcu, táto správa sa zobrazí aj vo vašom chatovacom okne s príjemcom. Ak zvolíte viacerých, vytvorí sa nový skupinový chat s touto správou. V každom prípade, príjemca dôležitej správy bude o tejto správe notifikovaný spôsobom, ktorý je znázornený na nasledujúcom obrázku:

Zobrazenie dôležitej správy v spodnej časti stránky

Obrázek: Zobrazenie dôležitej správy v spodnej časti stránky

Môžete si zvoliť z troch typov dôležitých správ. Pri vytváraní novej správy kliknite na rozbaľovací zoznam veďla smajlíkov.

  • Bez odpovede - predvolená možnosť, zobrazí poslanú správu v spodnej časti obrazovky bez vyžadovania interakcie

  • ÁNO/NIE - Špeciálny typ notifikácie, obsahuje tlačidlá Áno a Nie. Kliknutím na jedno z týchto tlačidiel sa pošle automatická odpoveď odosielateľovi.

  • Textová odpoveď- V správe sa zobrazí textové pole pre rýchle zadanie odpovede. Tá sa zobrazí v chatovacom okne tejto správy.

Nastavenie typu dôležitej správy

Obrázek: Nastavenie typu dôležitej správy

Chatovacie okno bude obsahovať aj text dôležitej správy, aj odpoveď(ak bola požadovaná)

Zobrazenie dôležitej správy v chatovacom okne

Obrázek: Zobrazenie dôležitej správy v chatovacom okne