Nastavenia prepojenia v CDESK portáli

API projekt slúži ako prostredník na komunikáciu Google kalendárov a CDESKu. Vytvorené údaje z predchádzajúcej časti je potrebné zadať do nastavení CDESK portálu.

Aktivácia synchronizácie pod správcom

 

Pre aktiváciu prepojenia budete potrebovať tri údaje z API projektu:

  1. CLIENT ID
  2. EMAIL ADDRESS
  3. Uložený súbor s kľúčom P12 na prepojenie

 

Prihláste sa do CDESK portálu ako správca. V Admin zóna -> Používatelia -> Môj profil, globál. Nastavenia, zvoľte záložku Konektory, API.

Vyberte typ konektora GCalendar a kliknite na tlačidlo Pridať. V novom konektore zvoľte názov a skopírujte Client ID a Email address z API projektu (obrázok 12 tohto manuálu). Klikite na Prehľadávať a vyberte súbor s uloženým kľúčom v počítači. Ak máte všetko vyplnené, kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nastavenie GCalendar konektora pod správcom v CDESKu

Obrázek: Nastavenie GCalendar konektora pod správcom v CDESKu

Po uložení sa zobrazí tlačidlo Otestovať spojenie. Ak test spojenia prebehne úspešne, všetky údaje sú vyplnené správne prepojenie rozhraní kalendárov je funkčné.

Dôležité: EMAIL ADDRESS tohto prepojenia sa zadáva do nastavení každého Google kalendára, ktorý chcete do CDESKu synchronizovať jednotlivým operátorom.