Mapové systémy

Optimalizujte práci vašich zaměstnanců v terénu

Plánujte a zobrazujte si aktivity vašich zaměstnanců a techniků na mapě používáním mapový systému v CDESKu 

Mapové systémy

  • Přesná evidence geografické polohy zákazníků a jejich míst
  • Zobrazování plánovaných míst a optimálních tras zaměstnanců
  • Vybrané požadavky se zobrazují na mapě
  • Efektivní, rychlé plánování cest
  • Různé symboly a barvy na mapě, které rozlišují typy požadavků operátorů

 

Schopnost CDESKu zobrazit informace o poloze a trase vám výrazně zjednoduší a zpřehlední plánování aktivit. Zaznamenejte si umístění vašich zákazníků. Efektivně plánujte servisní cesty vašich operátorů zobrazováním a změnami jejich tras v zvoleném čase - takto se dokážete vyhnout zbytečným jízdám a plýtvání nákladů a neefektivnímu hospodaření s časem vašich pracovníků tím, že absolvují vícekrát stejnou cestu.  

 

Přehled funkcí Mapových systémů

Zobrazování zákazníků a jejich polohy na mapě. Na mapě můžete zobrazit také vybrané požadavky s jejich popisem ze seznamu Požadavků a Plánovacího kalendáře.
Nastavte barvy a specifické značky pro různé typy požadavků a operátorů
Nastavení výchozího bodu vozidla, odkud se zobrazují jeho trasy
Seznam alokovaných termínů s popisem tras cest - zobrazujte plánované cesty na mapě, upravujte, počítejte vzdálenosti a vytiskněte si je přímo z CDESKu

Připravované funkce
Pozice plnění zobrazena na mapě (nyní se zobrazují požadavky)
Porovnání plánované práce se skutečným výkonem zaměstnance
Zadávání pozice plnění pomocí GPS polohy mobilního telefonu (přes základní mobilní aplikaci CDESKu)

Zobrazenie plánovanej trasy technika v mape

Obrázek: Zobrazenie plánovanej trasy technika v mape