Mapa a GPS

Mapové systémy umožňujú vykonávať nasledujúce akcie:

  • Zobraziť požiadavky v mape

  • Plánovať trasy

  • Sledovať monitorované vozidlá

 

Zobraziť požiadavky v mape

Všetky miesta (ak sú zadefinované) v požiadavkách je možné zobraziť v mape. Táto funkcia poskytuje prehľad o všetkých miestach a požiadavkách, ktoré plánujete riešiť pre vašich zákazníkov. Kliknite na tlačidlo Zobraziť na mape. Ak chcete zobraziť len vybrané požiadavky, najprv spravte výber kliknutím na zaškrtávacie políčka.

Viac informácií o nastavení koordinácií miest a vozidiel nájdete v článku Nastavenia.

Tlačidlo Zobraziť na mape

Obrázek: Show in the map button in requests list

V novom okne sa zobrazí mapa s miestami zvolených požiadaviek a naľavo je zoznam požiadaviek. Kliknutím na ľubovoľnú z nich (alebo na ikony v mape) zobrazíte dodatočné informácie s presným, priblíženým miestom na mape. Kliknutím na názov požiadavky otvoríte stránku detailov zvolenej požiadavky. 

V mape sa môžete pohybovať rovnakým spôsobom ako na Google mapách™, priblížiť a pohybovať sa v mape môžete myšou alebo pomocou tlačidiel v ľavej časti mapy.

Zvolené požiadavky zobrazené v mape aj s ich popisom

Obrázek: Chosen events shown in map with open description of one of them

 

Kalendár

So zapnutým plánovaním môžete zobraziť konkrétne udalosti v mape priamo z kalendára. Kliknutím na udalosť v kalendári zobrazíte nové okno s možnosťou upraviť detaily udalosti. V pravom hornom rohu tohto okna je tlačidlo Zobraziť v mape. Zobrazí sa nové okno z danou požiadavkou v mape, rovnako, ako keď to otvoríte zo zoznamu požiadaviek.

 

Alokované termíny s popisom zvolených trás

Zoznam alokovaných termínov môžete zobraziť kliknutí na tlačidlo Alokované termíny na stránke plánovacieho kalendára. Na vrchu je filter, ktorý môžete použiť na pretriedenie udalostí len zo zvoleného časového intervalu alebo zobrazenie udalostí podľa riešiteľa/skupiny riešiteľov (v závislosti od oprávnení operátora). Možnosť Zoskupiť podľa operátora alebo zákazníka umožňuje zvoliť, podľa čoho budú udalosti zoskupené. Potvrdiť filtrovacie nastavenia môžete kliknutím na tlačidlo Zobraziť. Zobrazený zoznam udalostí si tiež môžete exportovať do PDF, alebo zobraziť Na obrazovku, čo je vhodné pre tlač.

Allocated deadlines with filterting and exporting options

Obrázek: Allocated deadlines with filterting and exporting options

V zobrazených výsledkoch nájdete detailné údaje o každom alokovanom termíne vyhovujúcom zadanému filtru (napríklad podľa operátora), dátum, čas (ak má alokácia zadaný konkrétny čas a nie je na celý deň), zákazník, názov požiadavky a ostatné dôležité informácie.

Trasy s odhadovanými dĺžkami sú zobrazené v pravej časti prehľadu. Pre získanie presnej vzdialenosti musíte priradiť operátora ku konkrétnemu vozidlu s preddefinovanou počiatočnou polohou. Viac informácií o vytváraní vozidiel a nastavení GPS súradníc nájdete v článku Nastavenia.

Každý záznam obsahuje dve tlačidlá:

“Zobraziť na mape” zobrazí v mape alokované udalosti všetkých operátorov.

“Zobraziť trasu” zobrazí všetky destinácie operátorov (vozidiel) od ich počiatočného bodu, všetky destinácie a trasu späť na počiatočný bod. Za účelom lepšieho plánovania môžete posúvať trasu cez rôzne mestá a upravovať GPS súradnice, aby ste našli čo najefektívnejšiu trasu do všetkých destinácií.