Vytvorenie nového objektu

Nový objekt môžete vytvoriť v Admin zóna -> CMDB -> CI List

Zobraziť objekty podľa jednotlivých typov môžete pomocou horného filtra. Kliknite na tlačidlo Pridať pre otvorenie vytváracieho formuláru na pridanie nového objektu.Zoznam existujúcich objektov zvolenej kategórie

Obrázek: Zoznam existujúcich objektov zvolenej kategórie

Zadajte skupinu objektov a kliknite na tlačidlo Pokračovať. Zobrazí sa celý formulár. Vyplňte údaje a kliknite na tlačidlo Uložiť. 

Formulár pre vytvorenie nového objektu

Obrázek: Formulár pre vytvorenie nového objektu

Váš nový objekt je teraz vytvorený a pridaný do databázy. Detaily vášho objektu si môžete zobraziť a upraviť zo zoznamu objektov zvolenej kategórie, ako je zobrazené na prvom obrázku v tomto článku. Pre zobrazenie histórie zmien daného objektu, otvorte jeho detaily a kliknite na záložku História.

História zvoleného objektu

Obrázek: História zvoleného objektu

Prvý blok zmien naspodku je vytvorenie daného objektu. Všetky úpravy vykonané neskôr sú zaznamenané v samostatných blokoch s detailnými informáciami, čo presne sa zmenilo.