Objektová databáze CMDB, SLA dohody

Využijte univerzální, strukturovanou databázi vašich zařízení, služeb, lidí a dalších objektů

Naše databáze - configuration management database (CMDB) - obsahuje všechny podstatné informace o uložených objektech - konfiguračních položkách (CI). CMDB můžete přesně naplnit komponentami pro účely vašeho podnikání. Databáze dává prostor pro evidenci rozšířených smluv podléhajícím SLA dohodám (Service-Level-Agreements) se zákazníky, zákazníků, kontaktů a jakýchkoliv zařízení, materiálů, služeb účtovaných zákazníkům (ceník), služeb, které provádějí vaši zaměstnanci (operace), technických služeb, které poskytujete (funkce). Všechny skupiny, typy, vlastnosti a atributy jsou plně nastavitelné.

Z pohledu IT společností, evidence IT komponentů včetně softwaru, hardwaru, běžících služeb (např. Webstránek), dokumentace a personálu, a jakékoliv jejich kombinace nabízí podrobný přehled všech zařízení a služeb. Zaznamenaná historie všech prvků databáze poskytuje informace pro kontrolu a sledování všech změn.


 

Objektová databáze CMDB, rozšírené SLA

  • Všechny objekty zaznamenané v databázi - zákazníci, kontakty, zařízení, služby, místa, vozidla, spotřební materiál a pod., také s archivovanou historií změn
  • Vztahy mezi komponenty
  • Poskytování služeb v rámci sjednaných SLA (Service-Level-Agreements) se zákazníky
  • Rozšířené SLA - nastavení konkrétních reakčních termínů na všechny jednotlivé objekty nebo skupiny v databázi
  • Integrace s Helpdesk


 

Přehled funkcí Objektové databáze (CMDB)

Nastavitelná evidence zákazníků, míst, kontaktů, zařízení, služeb - ceník / operace / funkce, spotřebního materiálu, vozidel, rozšířených SLA: termíny pro konkrétní objekt (CI) a mnohem více
Volitelné vlastnosti a atributy pro každou skupinu objektů CMDB
Nastavení vztahů mezi CI (configuration items = objekty), v databázi spolu s grafickým vykreslením těchto vztahů
Hierarchická struktura objektů
Evidence historie změn každého objektu
Integrace s Helpdesk a Mapovým systémem - výběr objektu (CI) přímo v požadavku s možností prohlížet si jeho detaily
Termíny a časy v požadavcích ve výchozím nastavení podle vybraného objektu (CI) / zákazníka a jeho přiřazené SLA
Plnění zaznamenány na konkrétního zákazníka nebo objekt (CI)
 

Plánované funkce:

Změna stavu parametrů CI zasíláním e-mailu, historie e-mailové komunikace připojena k jednotlivým CI (2015)

Stromový zoznam objektov definovaných v databáze CMDB

Obrázek: Stromový zoznam objektov definovaných v databáze CMDB