Plánování v Helpdesku

Efektivně využijte čas zaměstnanců

Pomocí tohoto modulu umíte uspořádat a vidět všechny plánované a opakované události každého zaměstnance v grafickém zobrazení. Plánovací kalendář je komplexní funkcionalita, která obsahuje mnoho možností plánování a pohledů - zobrazujte, přesouvejte a upravujte různé aktivity vybraných operátorů (v závislosti na oprávnění), a to vše jednoduše, přímo z kalendáře. 

 

Plánování

  • Interaktivní Plánovací kalendář, který zobrazuje všechny události podle operátorů, termínů a typů
  • Nástěnka na úvodní obrazovce pro každého operátora / nadřízeného s přizpůsobitelným obsahem
  • Plánování Pravidelných, opakovaných úkolů do budoucna se specifickým výběrem intervalů
  • Kalendář s různými možnostmi zobrazení, přesouvání deadlinů pomocí drag'n'drop (uchopení a posouvání), přímá editace atributů požadavků nebo úkolů, lepší přehled o dostupnosti operátora
  • Nastavení operátora odpovědného za plánování s lepšími oprávněními vůči podřízeným a skupinám
  • Alokace termínů - vyhrazení, rezervace času na dokončení konkrétních úkolů

 

Plánování je silná stránka CDESKu, která využívá nástroje pro optimální využití pracovní doby personálu bez zbytečných prodlev a odkladů. Čas, který se tímto ušetří, je možné využít na jiné důležité úkoly - váš byznys poroste rychleji a stanete se spolehlivým partnerem pro vaše zákazníky, který vždy efektivně dodržuje všechny dohody. Včas.

Díky interaktivnímu kalendáři budete mít jasný přehled o vytíženosti vašich zaměstnanců a týmů. Naplánujte jim termíny, přiřazujte řešitele, mějte všechny události pod vaší kontrolou, vše na jednom místě.

Pravidelné úkoly vás nenechají na nic zapomenout. Nezáleží na tom, zda se má úloha opakovat každý týden, nebo jednou za rok. Naplánujte si servisní inspekce, obchodní setkání, nebo se jen pravidelně připomínejte vašim zákazníkům. S CDESKem vás budou vaši obchodní partneři vnímat jako firmu, která vždy dodrží vše, k čemu se přislíbí. 

 

Přehled funkcí plánování

Plánovací kalendář
Kalendář synchronizován s MS Outlook a Gmail účtem (s modulem Konektor do kalendářů)
Alokace a editace událostí přímo v kalendáři
Prohlížení požadavků a úkolů operátorů
Nastavení podřízených operátora, jejichž události může upravovat
Pokročilé plánování - operátor odpovědný za skupinu má speciální zobrazení, přes které plánuje události pro členy skupiny
Otevírání a upravování Požadavků, Úkolů přímo z Plánovacího kalendáře


Pravidelné úkoly vám nedovolí na nic zapomenout
Plánujte opakované úkoly daleko do budoucna
Zvolte si konkrétní, specifický interval opakování

Úvodný přehled
Úvodní nástěnka zobrazena hned po přihlášení, s informacemi o vývoji požadavků z různých pohledů
Změna zobrazení úvodního přehledu na konkrétního operátora nebo správce s interaktivními možnostmi
Nástěnka s příspěvky pro konkrétní operátory s uvedením statistiky, kdo již dotyčný příspěvek četl