CDESK reporty

Reporty

CM obsahuje veľké množstvo predpripravených reportov a štatistík a v mnohých z nich si obsah dolaďujete podľa vlastných preferencií. V prípade, že potrebujete úplne nový typ reportu, ktorý sa nedá získať personalizáciou existujúcich reportov,  kontaktujte nás a report pripravíme. Pod účtom správcu je možné sprístupniť ľubovoľný report zvoleným operátorom alebo zákazníkom, takže sa nemusíte báť vyzradenia informácií neoprávneným osobám.

Reporty nájdete v CDESK -> Štatistické informácie -> CDESK reporty. Na vrchu stránky si zvoľte kritéria a Typ reportu. Takmer všetky reporty obsahujú dodatočné filtrovacie možnosti. Zvolením konkrétneho typu reportu sa zobrazia ďalšie možnosti.

 

Zoznam typov reportov

Obrázek: Zoznam typov reportov

 

Reporty sme pre lepšiu orientáciu rozdelili do troch častí:

Pre vedenie IT spoločnosti

  • Reporty pre vedenie IT spoločnosti –  tieto typy reportov slúžia pre vedenie IT spoločnosti, zobrazujú informácie o kvalite práci operátorov,  hodnotenia od zákazníkov a ďalšie štatistiky, ktoré pomáhajú pro zefektívnení práce vašich operátorov

  • Reporty na koncových zákazníkov –  tieto reporty sú rozdelené na viacero kategórií a slúžia na prezentáciu kvality vami poskytovaných slúžia pre koncových zákazníkov

  • Operatívne reporty – Tieto typy reportov pomáhajú pri bežnej práci na CDESK portáli, nachádzajú sa tu reporty aktuálnych porúch, rôzne výpisy aktuálnych konfiguračných nastavení a pod.