Reporty pre vedenie IT spoločnosti

Kliknutím na nasledujúce odkazy zobrazíte popis zvoleného reportu:

Schálené ponuky - prehľad schválených ponúk

Kontrola rozpočtu požiadaviek – prehľad schváleného rozsahu prác v ponuke, odpracovaný a fakturovaný čas.

Zoznam plnení (v. 1 podľa fakturácie) – štruktúrovaný výstup z plnení, vhodný pre ďalšie automatizované spracovanie

Výpis akc. ukončených požiadaviek za obdobie – prehľad ukončených požiadaviek s akceptovaným riešením

Prehľad plnení podľa účt. položiek – zoznam plnení podľa účtovných položiek

Prehľad plnení – detailné informácie o plneniach podľa priradených operátorov.

Prehľad plnení operátora – zoznam plnení podľa operátorov

Podiel zákazníkov na čase operátora – prehľad pracovného času jedného operátora, ktorý strávil prácou pre zvoleného zákazníka.

Podiel operátorov na čase zákazníkov – prehľad pracovného času zvolených operátorov, ktorí strávili čas pre zvoleného zákazníka.

SLA plnenia požiadaviek – monitorovanie reakčného času k požiadaviek

Čerpanie predplatených hod - príloha k faktúre – detailný prehľad (pre/vy)čerpaných predplatených hodín podľa požiadavky, ktorá je priložená ku každej faktúre.

Reporty na mieru – rôzne kombinácie dátumov, zákazníkov, typov požiadaviek, priorít atď.

Hodnotenie riešiteľov požiadaviek - report spokojnosti zákazníkov s riešiteľmi ukončených požiadaviek

 

 

Popis reportov:

Schválené ponuky

Zobrazuje zoznam požiadaviek s ponukami, ktoré boli schválené zákazníkmi. Obsahuje informácie o požiadavkách, výdavkoch, dátumoch, cenách a meno schvaľovateľa

 

Report schválených ponúk

Obrázek: Report schválených ponúk

 

 

Kontrola rozpočtu požiadaviek

Vypočíta príjmy a výdavky vašich projektov. Zobrazí zoznam požiadaviek s akceptovaným ukončením pre všetky typy zákaziek. Tento report poskytuje detailné informácie o zákazkách, časoch akceptovania, fakturácií, fakturovanom a odpracovanom čase, prekročení rozpočtu a počte reklamácií k zákazke.

 

Report kontroly rozpočtu požiadaviek

Obrázek: Report kontroly rozpočtu požiadaviek

 

 

Zoznam plnení (v. 1 podľa fakturácie)

Štruktúrovaný výstup plnení, vhodný pre ďalšie automatizované spracovanie. Zvoľte filtrovanie podľa faktúry alebo typu plnenia za zvolené časové obdobie s možnosťou zobrazenia len plnení z požiadaviek, ktorých ukončenie bolo akceptované zákazníkmi.

 

Zoznam plnení podľa fakturácie

Obrázek: Zoznam plnení podľa fakturácie

 

Výpis akc. ukončených požiadaviek za obdobie

Výpis akc. ukončených požiadaviek za obdobie

Tento report zobrazí všetky požiadavky, ktorých ukončenie bolo akceptované zákazníkmi. Zvoľte typ reportu a zadajte od-do dátumy. Zobrazenie obsahuje informácie o dátumoch akceptovania riešenia, riešiteľovi, kontakte, type požiadavky a fakturovanom čase. Report si tiež môžete exportovať do .xls formátu.

 

Výpis akc. ukončených požiadaviek za obdobie

Obrázek: Výpis akc. ukončených požiadaviek za obdobie

 

 

Prehľad plnení podľa účt. položiek

Zoznam plnení podľa operátora znázorňuje časovú efektivitu operátora. Zoznam filtrovaných plnení si môžete exportovať do .xls formátu.

 

Prehľad plnení podľa účt. položiek

Obrázek: Prehľad plnení podľa účt. položiek

 

 

Prehľad plnení

Tento typ reportu poskytuje detailné informácie o zákazkách a účtovných objednávkach operátorov, účtovných položkách, typoch požiadaviek, doprave, očakávaných časoch výkonov, časoch ukončenia prác a podobne. Tiež máte možnosť si daný report exportovať do .xls formátu.

 

Prehľad plnení

Obrázek: Prehľad plnení

 

 

Prehľad plnení operátora

Jednoduchý spôsob, ako si vygenerovať zoznam plnení podľa zvoleného operátora za zvolené obdobie. Zobrazená tabuľka obsahuje informácie s dátumom o zadaní plnenia, zákazníkovi, zákazke, účtovnej objednávke, účtovnej položke a text plnenia, požiadavku ktorá obsahuje dané plnenie a trvanie v odpracovaných hodinách. Tiež máte možnosť exportovať report do .xls formátu.

 

Prehľad plnení operátora

Obrázek: Prehľad plnení operátora

 

 

Podiel zákazníkov na čase operátora

Prehľad odpracovaného času zvoleného operátora pre zvoleného zákazníka za zvolené obdobie. Zvolením zákazníka (s možnosťou zobraziť všetkých) môžete zobraziť graf, vyjadrujúci počet percent ich odpracovaného času, ktorý pracovali pre jednotlivých zákazníkov. Výpis je kategorizovaný podľa zákazníkov a plenenia môžu byť tiež rozdelené podľa zákaziek a účtovných položiek. Všetky údaje môžete exportovať do .xls súboru.

 

Podiel zákazníkov na čase operátora

Obrázek: Podiel zákazníkov na čase operátora

 

 

Podiel operátorov na čase zákazníkov

Tento report zobrazuje zoznam zákazníkov s priradenými operátormi, ktorý venujú ich pracovný čas servisu zákazníkom. Zobrazené záznamy plnení si môžete rozdeliť podľa zákaziek a účtovných položiek za zvolené obdobie. Výstupom z tohto reportu je informácia, ktorý operátor strávil najviac času servisom u daného zákazníka. Tento report si tiež môžete exportovať do samostatného .xls súboru.

 

Podiel operátorov na čase zákazníkov

Obrázek: Podiel operátorov na čase zákazníkov

 

 

SLA plnenia požiadaviek

Prehľad reakčného času v požiadavkách, zobrazené po zákazníkoch a prioritách. Tento report ukazuje, ako dlho trvalo riešenie požiadavky vzhľadom k SLA vašej spoločnosti s vašim zákazníkom. Report si môžete exportovať do .xls súboru.

 

SLA plnenia požiadaviek

Obrázek: SLA plnenia požiadaviek

 

 

Čerpanie predplatených hod - príloha k faktúre

Faktúry vygenerované pre vašich zákazníkov obsahujú prílohu - sumárny prehľad o mesačných poplatkoch, predplatených hodinách a všetkých fakturovaných položkách podľa účtovných objednávok za zvolené časové obdobie. Report umožňuje otvoriť alebo uložiť prílohu, ktorá sa posiela vašim zákazníkom pri fakturácií.

 

Čerpanie predplatených hod - príloha k faktúre

Obrázek: Čerpanie predplatených hod - príloha k faktúre

 

 

Čerpanie predplatených hod - otvorená príloha

Obrázek: Čerpanie predplatených hod - otvorená príloha

 

 

Reporty na mieru

Rôzne kombinácie reportov podľa filtra. Zvoľte jeden z desiatich možných typov filtrov. Zadajte požadované parametre (tie sa líšia podľa zvoleného typu filtra). Pomocou tohto filtra si viete vytvoriť zobraziť širokú škálu informácií zaznamenávaných v CDESK. Napríklad na nasledujúcom obrázku je zobrazený report požiadaviek za konkrétny mesiac:

 

Report na mieru zobrazujúci prehľad požiadaviek za zvolený mesiac

Obrázek: Report na mieru zobrazujúci prehľad požiadaviek za zvolený mesiac

 

Hodnotenie riešiteľov požiadaviek

Prehľad hodnotenia riešiteľov ukončených požiadaviek zobrazí sumárnu štatistiku, ako sú vaši zákazníci spokojní s výkonom vašich zamestnancov.

Hodnotenie riešiteľov požiadaviek

Obrázek: Hodnotenie riešiteľov požiadaviek