Nastavenia

Povolenie reportov pre rôzne typy používateľov

Vytváranie a prezeranie reportov pre zákaznícke kontá alebo rôzne role operátorov s nižšími oprávneniami môžete nastaviť v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Reporty a štatistiky. Označte políčka v stĺpcoch (zákazník, operátor helpdesk obyčajný, operátor helpdesk špecialista) a riadkoch (konkrétny typ reportu).

 

Nastavenie vytvárania reportov pre rôzne typy účtov v CDESK

Obrázek: Nastavenie vytvárania reportov pre rôzne typy účtov v CDESK

 

Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.