Účtování prací, strukturovaná evidence smluv

Šetřete váš čas a energii pohodlným účetnictvím

Zjednodušte a zpřehledněte váš účetní systém. Účtování v CDESK vám přináší jednoduchý způsob účtování široké škály smluvních i nesmluvních fakturačních případů, jako např. paušál s předplacenými, nebo bez předplacených hodin, účtování přečerpaných hodin navíc (nebo přenos nevyčerpaných hodin do dalšího účetního období), účtování služeb v různých sazbách, evidence práce a vytváření faktur. V kombinaci s Konektorem do účetního systému můžete fakturovat i prodaný materiál a náhradní díly. Neexistuje účetní případ, který byste do CDESK neuměli zapsat.

 

Účtování

  • Detailní, strukturovaná evidence výkonů a plnění
  • Účtování jednorázových zakázek nebo pravidelná měsíční fakturace smluvních služeb
  • Jednoduché porovnávání nákladů a zisků od každého zákazníka
  • Optimalizovaný systém účtování různých případů pro různé zákazníky
  • Evidence interních prací, které se do faktury nepřidávají
  • Smluvní služby s fixními paušálními poplatky
  • Reporty podle operátorů jsou základem pro nastavení motivace vašich zaměstnanců

 

Evidence Smluv, a Účetních položek s možností účtovat různé paušální poplatky, fixné nebo dodatečné, umožňuje využít širokou škálu možností CDESKu. Optimalizujte váš systém účtování služeb pro každého zákazníka zvlášť.

Upravujte vaše fixné pravidelné poplatky, paušální ceny s předplacenými hodinami nebo hodinami účtovanými navíc, přenos nevyčerpaných hodin do dalšího období, jednotkové ceny služeb, přeprav a mnohem více.

V Účetním modulu víte přímo generovat faktury za služby a produkty. Propojte CDESK s externím systémem evidence skladu a zahrňte do faktury i další informace (materiál a pod.) 

 

Přehled funkcí Účtování

Flexibilní záznamy a fakturace paušálních poplatků
Ekonomické záznamy prací a oprav s fixními cenami
Záznamy interních prací (zákazník nevidí záznam skutečného výkonu)
Výstup pro zákazníka buď ve formě faktury nebo základu pro účtování v jiném informačním systému
Podpora propojení s jinými účetními systémy pro přenos faktur a práci se skladem
Do Účtování vstupujete výběrem účetní položky v plnění

Podporované druhy poplatků a sazeb pro jednorázovou fakturaci z Případů
Servisní práce s jednou hodinovou sazbou nebo fixní cenou služeb - jednoduchý případ
Podpora servisních prací s různými hodinovými sazbami nebo fixními poplatky

Podporované druhy poplatků a sazeb pro pravidelnou fakturaci
Smluvní služby s fixními pravidelnými poplatky
Smluvní služby s předplacenými služebními hodinami s více možnostmi pro bezplatné / přečerpané předplacené hodiny
Servisní práce nebo opravy účtovány nad rámec pravidelných (smluvních) poplatků
Nesmluvní servisní práce s různými hodinovými sazbami služeb
Nesmluvní práce s jednotkovými cenami
Dopravní poplatky - v různých kombinacích: fixní ceny, vzdálenost, čas přesunu
Finanční paušální poplatky (účtování služeb) 

Výstupy
Specifikace nebo sumarizace prací podle jednotlivých typů služeb (na zákazníka, operátora)
Porovnání vyfakturovaných a interních (skutečně odpracovaných) plnění
Podpora Konektoru do účetního systému: Synchronizace faktur s vaším účetním systémem, import do CDESK a stav skladů
Podrobný seznam práce vykonané pro zákazníka ve zvoleném období