Evidencia odprac. času zamestnancov

Zákazníci na ktorých sa bude zapisovať práca sa vytvoria na úrovní zákaziek. Pracovníci budú zapisovať odpracovaný čas cez účtovné položky, ktoré budú predstavovať subjekty, na ktorých jednotlivý pracovníci pracujú. V prvom rade v zákazke vytvoríte účtovnú objednávku, v ktorej nastavíte Predvolená hodinová sadzba - táto hodinová sadzba sa vám premietne do nastavení účtovných položiek. Následne v účtovnej objednávke vytvoríte účtovnú položku pre bližšie začlenenie vykonanej práce. V nastavení účtovnej položky označíte voľbu Používať na evidovanie mimopracovného času ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku a voľbu permanentná označíte len v tom prípade že chcete aby sa vám táto účtovná položka vytvorila vždy po odfaktúrovaní aj do ďalšieho obdobia. Následne kliknete na tlačidlo uložiť.

Nastavenie účtovnej položky pre evidenciu mimopracovného času

Obrázek: Nastavenie účtovnej položky pre evidenciu mimopracovného času

Výsledný stav ako sa vám táto účtovná položka zobrazí v účtovaní je znázornený na nasledujúcom obrázku.

Výsledné nastavenie účtovania s účtovnou položkou na evidenciu mimopracovného času

Obrázek: Výsledné nastavenie účtovania s účtovnou položkou na evidenciu mimopracovného času

Plnenia z tejto účtovnej položky sa vám zobrazia pri vytváraní faktúr ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Zobrazenie účtovnej položky na evidenciu mimopracovného času pri vytváraní faktúry

Obrázek: Zobrazenie účtovnej položky na evidenciu mimopracovného času pri vytváraní faktúry

Evidenciu mimopracovného času si môžete pozrieť aj v časti CDESK -> Štatistické informácie -> CDESK Reporty -> Prehľad plnení operátora, zvolením konkrétneho operátora sa vám sprístupní prehľad plnení ako je znázornené na obrázku nižšie.

Zobrazenie evidencie mimopracovného času v Reporte - plneniach operátora

Obrázek: Zobrazenie evidencie mimopracovného času v Reporte - plneniach operátora

Report evidencie mimopracovného času si môžete pozrieť aj v časti CDESK -> Štatistické informácie -> CDESK Reporty -> Prehľad plnení podľa účt. položiek

Zobrazenie evidencie mimopracovného času v Reporte prehľad plnení podľa fakturačných položiek

Obrázek: Zobrazenie evidencie mimopracovného času v Reporte prehľad plnení podľa fakturačných položiek