Fakturácia prác bez paušálu (Ad hoc servis)

Pre Ad hoc servis si vytvoríte Zákazku s nezmluvnou Účtovnou objednávkou. Popis vytvorenia štruktúry v Zákazke nájdete v článkoch ZákazkyÚčtovné objednávky Účtovné položky.

Naše odporúčané nastavenie Účtovnej objednávky je zobrazené na nasledujúcom obrázku, voľbu zmluvná v tomto type fakturácie neoznačíte. (označením tejto voľby je možné následne pridať k účtovnej objednávke paušály, čo bude pre prípady uvedené neskôr).

Nastavenie Účtovnej objednávky pre evidenciu prác bez paušálu

Obrázek: Nastavenie Účtovnej objednávky pre evidenciu prác bez paušálu

Po nastavení Účtovnej objednávky kliknite na tlačidlo Uložiť a následne kliknite na tlačidlo Pridať fakt. položku. Pre účtovnú objednávku si môžete pridať ľubovoľný počet fakturačných položiek a každú môžete nastaviť individuálne. Naše odporúčané nastavenie fakturačnej položky pre tento typ evidencie práce je ukázaný na nasledujúcom obrázku.

Nastavenie fakturačnej položky pre evidenciu prác bez paušálu

Obrázek: Nastavenie fakturačnej položky pre evidenciu prác bez paušálu

Fakturácia plnení bez paušálu po uplynutí fakturačného obdobia:

Pre fakturáciu plnení sa presuňte do časti CDESK -> Účtovanie -> Zákazky -> vyberte si spoločnosť, pre ktorú chcete vytvoriť faktúru a označte ju ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku, po označení stačí, keď kliknete na tlačidlo Fakturovať označené.

Fakturácia plnení bez paušálu

Obrázek: Fakturácia plnení bez paušálu

V novootvorenom okne máte na výber možnosť zobraziť Prehľad budúcej faktúry .

Možnosť vytvoriť prehľad budúcej faktúry

Obrázek: Možnosť vytvoriť prehľad budúcej faktúry

V prehľade budúcej faktúry si skontrolujte či sedia všetky údaje a následne kliknite na tlačidlo Späť na stránku automatickej fakturácie a v úvodnom okne kliknite na tlačidlo Vytvoriť skutočné faktúry .

Prehľad budúcej faktúry

Obrázek: Prehľad budúcej faktúry

Vytvorené faktúry sa nachádzajú v časti CDESK -> Účtovanie -> Faktúry -> vyberiete si konkrétnu faktúru po jej otvorení máte možnosť tlače alebo dodatočnej editácie faktúry.