Fakturácia všetkých prác v rámci paušálu

Postup uvedený nižšie uvádza riešenie pre prípad zmluvného servisu, kedy za jednotkovú cenu realizujete všetky práce. (Ak účtujete niečo navyše mimo zmluvného poplatku, čítajte Fakturácia pevného paušálu (bez predplatených hodín) a prác nad paušál.

 

Pri vytváraní novej Účtovnej objednávky zaškrtnite možnosť Zmluvná - znamená to že sa práce zaradené do tejto Účtovnej objednávky budú účtovať podľa typu zvoleného paušálu. Doporučujeme zvoliť voľbu "Cez zoznam paušálov", nakoľko typ "Cez účtovné položky" je starší už nerozvíjaný spôsob. Vytvorenie novej účtovnej objednávky s paušálom je znázornené na obrázku nižšie. Postup vytvorenia a nastavenia účtovnej objednávky nájdete v článkoch ZákazkyÚčtovné objednávky Účtovné položky.

Vytvorenie paušálu k účtovnej objednávke

Obrázek: Vytvorenie paušálu k účtovnej objednávke

Na nasledujúcom obrázku je ukázaná voľba nastavenia paušálu bez predplatených hodín, túto voľbu si zvolíte pre evidenciu všetkých prác v rámci paušálu.

Nastavenie pevného paušálu (bez ohľadu na odpracovené hodiny)

Obrázek: Nastavenie pevného paušálu (bez ohľadu na odpracovené hodiny)

 

Po vytvorení Účtovnej objednávky a paušálu k nej je nutné vytvoriť k tejto účtovnej objednávke účtovnú položku pre evidenciu odpracovaného času v CDESK . Pre evidenciu odpracovaného času bez ohľadu na odpracované hodiny je pri vytváraní účtovnej položky ešte nutné zaškrtnúť voľbu Nefakturovať plnenia zaradené do tejto účt. položky ako je znázornené na obrázku nižšie, tým zabezpečíte to že všetky plnenia zahrnuté v tejto účtovnej položke sa budú počítať v rámci paušálu a nebudú sa fakturovať. Ak si prajete zákazníkovi pridať k faktúre výpis týchto prác v rámci paušálu, zvoľte Požiadavky/plnenia z tejto účt. položky Zobraziť v prehľade k faktúre v časti interné zmluvné plnenia.

Nastavenie fakturačnej položky na evidenciu pevného paušálu (bez ohľadu na odpracovené hodiny)

Obrázek: Nastavenie fakturačnej položky na evidenciu pevného paušálu (bez ohľadu na odpracovené hodiny)

Pre fakturáciu (paušálu bez ohľadu na predplatené hodiny) sa presuňte do časti CDESK -> Účtovanie -> Zákazky -> vyberte si spoločnosť pre, ktorú chcete vytvoriť faktúru a označte ju ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku, po označení stačí keď kliknete na tlačidlo Fakturovať označené.

Fakturácie paušálu

Obrázek: Fakturácie paušálu

V novootvorenom okne máte na výber možnosť zobraziť Prehľad budúcej faktúry.

Možnosť prehľadu budúcej faktúry

Obrázek: Možnosť prehľadu budúcej faktúry

V prehľade budúcej faktúry si skontrolujte či sedia všetky údaje a následne kliknete na tlačidlo späť na stránku automatickej fakturácie.

Prehľad budúcej faktúry

Obrázek: Prehľad budúcej faktúry

Pre vytvorenie faktúry kliknite na tlačidlo Vytvoriť skutočné faktúry.

Vytvorenie skutočných faktúr

Obrázek: Vytvorenie skutočných faktúr

Vytvorené faktúry sa nachádzajú v časti CDESK -> Účtovanie -> Faktúry -> vyberiete si konkrétnu faktúru po jej otvorení máte možnosť tlače alebo editácie faktúry.