Fakturácia pevného paušálu (bez predplatených hodín) a prác nad paušál

Postup v tomto článku uvádza príklad konfigurácie, ak zákazníkovi účtujete pravidelný poplatok, v rámci ktorého robíte dohodnuté práce a nad tento pravidelný poplatok účtujete ďalši práce. 

Pri vytváraní novej účtovnej objednávky vyberte možnosť Zmluvná, zvoľte voľbu k definícii paušálov  "Cez zoznam paušálov" - a po uložení zapíšte paušál prostredníctvom tlačidla "Pridať paušál" .  Vytvorenie novej účtovnej objednávky s paušálom je znázornené na obrázku nižšie. Ak ste Účtovnú objednávku ešte nevytvárali, vysvetlenie s postupom nájdete v článkoch  ZákazkyÚčtovné objednávky Účtovné položky.

Vytvorenie paušálu k účtovnej objednávke

Obrázek: Vytvorenie paušálu k účtovnej objednávke

Na nasledujúcom obrázku je ukázaná voľba nastavenia paušálu bez predplatených hodín.

Nastavenie pevného paušálu (bez ohľadu na odpracovené hodiny)

Obrázek: Nastavenie pevného paušálu (bez ohľadu na odpracovené hodiny)

Po vytvorení Zmluvnej účtovnej objednávky a paušálu, je nutné vytvoriť zmluvnú fakturačnú položku pre evidenciu odpracovaného času k danej zmluve. Pre túto evidenciu odpracovaného času bez ohľadu na odpracované hodiny je nutné zaškrtnúť pri vytváraní účtovnej položky voľbu Nefakturovať plnenia zaradené do tejto účt. položky ako je znázornené na obrázku nižšie. Tým zabezpečíte, že plnenia zahrnuté v tejto účtovnej položke sa nebudú fakturovať (odfakturuje sa len zadefinovaný paušál).

Nastavenie fakturačnej položky na evidenciu pevného paušálu (bez ohľadu na odpracovené hodiny)

Obrázek: Nastavenie fakturačnej položky na evidenciu pevného paušálu (bez ohľadu na odpracovené hodiny)

Pre účtovanie ostatných prác si musíte vytvoriť novú účtovnú objednávku (bez zaškrtnutia voľby Zmluvná) a k nej príslušné účtovné položky. Postup pre vytvorenie účtovnej objednávky pre práce nad rámec pravidelného poplatku je  popísaný v časti Fakturácia prác bez paušálu (Ad hoc servis).

Na nasledujúcom obrázku sa nachádza príklad už hotovej Zákazky s evidenciou prác pod pevným paušálom (bez predplatených hodín) a k tomu účtovanie ďalších prác.

Prehľad nastavenia obchodnej agendy pre evidenciu odpracovaných hodín s vytvoreným fixným paušálom a s evidenciou iných prác nad paušál

Obrázek: Prehľad nastavenia obchodnej agendy pre evidenciu odpracovaných hodín s vytvoreným fixným paušálom a s evidenciou iných prác nad paušál

Pre spustenie odfakturovania sa presuňte do časti CDESK -> Účtovanie -> Zákazky -> označte si spoločnosť, pre ktorú chcete vytvoriť faktúru ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku, po označení stačí keď kliknete na tlačidlo Fakturovať označené.

Fakturácie pevného paušálu (bez ohľadu na odpracovené hodiny)

Obrázek: Fakturácie pevného paušálu (bez ohľadu na odpracovené hodiny)

V novootvorenom okne máte na výber možnosť zobraziť Prehľad budúcej faktúry.

Možnosť prehľadu budúcej faktúry

Obrázek: Možnosť prehľadu budúcej faktúry

V prehľade budúcej faktúry si skontrolujte či sedia všetky údaje a následne kliknete na tlačidlo späť na stránku automatickej fakturácie.

Prehľad budúcej faktúry

Obrázek: Prehľad budúcej faktúry

Pre vytvorenie faktúry kliknite na tlačidlo Vytvoriť skutočné faktúry.

Vytvorenie skutočných faktúr

Obrázek: Vytvorenie skutočných faktúr

Vytvorené faktúry sa nachádzajú v časti CDESK -> Účtovanie -> Faktúry -> vyberiete si konkrétnu faktúru, po jej otvorení máte možnosť tlače alebo editácie faktúry.