Úlohy

Vďaka modulu Úlohy sa vám už nestane, že na niečo zabudnete. Naviažte si vaše úlohy na požiadavky či priamo na zákazníkov.

Úlohy obsahujú informácie o prácach, ktoré musí zodpovedný operátor vykonať. Existuje niekoľko základných typov úloh, pričom každá z nich je vhodná pre inú situáciu:

  • vytvorte obyčajnú úlohu, ktorú si môžete naviazať na požiadavku

  • založte stretnutie a prizvite naň ďalších účastníkov

  • vytvorte poznámku pre svoje budúce ja

  • prípadne môžete vytvoriť akýkoľvek typ úlohy bez viazania na iný objekt

 

 

Vytvorenie novej úlohy

Typy úloh

Nastavenia