Nástenka

Nástenka slúži na rýchle zdieľanie informácií medzi používateľmi alebo skupinami (o stretnutiach, zmenách, cenníkoch atď.) s možnosťou pripájať súbory. Po otvorení správy sa automaticky označí za prečítanú. V spodnej časti nástenky je Čítanosť -  zoznam používateľov ktorí danú správu už prečítali - cenná informácie o tom, kto už bol so správou oboznámený. 

Správy na nástenke je možné tlačiť, alebo uložiť ich do PDF. Pre lepší prehľad je možné ich kategorizovať pridávaním farebných značiek.

Kategorizácia príspevkov na nástenke

Obrázek: Kategorizácia príspevkov na nástenke

Pridávanie príspevkov na nástenku

Existujú dva spôsoby pridávania správ na nástenku:

  • Priame zadanie príspevku(manuálne)
  • Vytvorenie príspevku zo správy na spracovanie

Priame zadanie príspevku (manuálne)

Priame pridávanie príspevkov na nástenku

Obrázek: Priame pridávanie príspevkov na nástenku

Vytvorenie novej správy na nástenku kliknutím na tlačidlo Nový príspevok v úvodnom prehľade. Vyplňte povinné polia ako Nadpis, Text (obsah príspevku) a Príjemcovia (používatelia ktorým sa zobrazí príspevok na nástenke). Všetky neprečítané príspevky sa môžu zobraziť kliknutím na odkaz Všetky/Neprečítané v pravej hornej časti nástenky.

Formulár pre vytvorenie nového príspevku

Obrázek: Formulár pre vytvorenie nového príspevku

Po vyplnení informácií kliknite na tlačidlo UložiťZobrazia sa ďalšie možnosti. Autor príspevku na nástenke môže upravovať svoju správu ako aj zoznam používateľov, ktorým sa správa zobrazuje v úvodnom prehľade.

Čítanosť správy

Obrázek: Čítanosť správy

Vytvorenie príspevku zo správy na spracovanie

Viac informácií o spracovávaní správ nájdete v článku Spracovanie správ.

V spracovaní správ môžete vytvoriť Pravidlo (podobne ako filter v e-mailovej schránke). A používate pravidlá na triedenie správ, všetky správy spĺňajúce zadefinované pravidlá budú automaticky spracované podľa zvolenej akcie - v políčku Akcia zvoľte možnosť Pridať oznámenie na nástenku v úvodnom prehľade. Zvoľte zákazníkov a operátorov, ktorým sa má daná správa zobraziť na nástenke. Kliknite na tlačidlo Uložiť a spracovať správu - nové pravidlo bude okamžite aplikované.

Vytvorenie nového pravidla pre automatické spracovanie správ

Obrázek: Vytvorenie nového pravidla pre automatické spracovanie správ

Ak si neprajete vytvárať pravidlá pre všetky prichádzajúce správy (v závislosti na filtrovacích nastaveniach), jednoducho kliknite na tlačidlo Spracovať jednorazovo - tým pridáte konkrétnu správu na nástenku zvoleným operátorom(skupinám)

Spracovanie správy ako príspevku na nástenku

Obrázek: Spracovanie správy ako príspevku na nástenku