Zákazníci a kontakty

Na tejto stránke nájdete základné informácie o pridávaní nových zákazníkov a vytváraní kontaktov pre jednotlivých zákazníkov.

Pridanie nového zákazníckeho konta -  Vytvoriť nové zákaznícke konto môžete pomocou jednoduchého sprievodcu alebo prostredníctvom rýchleho formuláru

Pridať nový kontakt - Každý kontakt môžete priradiť k zákazníckemu kontu. Môžete vytvoriť viacero kontaktov pre každého zákazníka a určiť, ktorý z nich bude hlavný

Nastavenie miest, zariadení a spotrebného materiálu - Tu nájdete informácie o nastavení ďalších možností pre vášho nového zákazníka

Priradenie operátora k zákazníckemu kontu - Priraďte operátora k novému zákazníkovi

Záznamy k zákazníkom - zobrazte si kompletnú históriu zákazníka s prehľadom požiadaviek a pravidelných úloh