Kategorizace zákazníka

Novovytvoreným ale i existujúcim zákazníkom je možné interne prideliť rôzne kategórie, ktoré vám pomôžu pri manažmente klientov v CRM, ako aj pri vyhľadávaní:

Kategorizácia zákazníka

Obrázek: Kategorizácia zákazníka

Oblasť podnikania - zadajte oblasť podnikania, alebo vyberte zo zoznamu

Zameranievyberte zameranie zákazníka, je možné vybrať i viac hodnôt. Pokiaľ sa požadovaný región v zozname nenachádza, pridáte ho po kliknutí na tlačidlo číselníka napravo od riadka formulára

Región - vyberte región, pod ktorý zákazník patrí, je možné vybrať i viac hodnôt. Pokiaľ sa požadovaný región v zozname nenachádza, vytvorte pomocou číselníka nový záznam

Záujem o značky - vyberte značky preferované zákazníkom. Nové značky do zoznamu pridáte pomocou číselníka

Ročný obrat

Počet zamestnancov

Vlastník zákazníka a jeho kontaktov - vyberte obchodníka zodpovedného za zákazníka 

 

Zákazníkov s vyplnenými kategóriami Zameranie, Región a Záujem o značky, viete v zozname zákazníkov vyhľadávať pomocou rozšíreného vyhľadávania:

Rozšírené vyhľadávanie v zozname zákazníkov

Obrázek: Rozšírené vyhľadávanie v zozname zákazníkov