Přiřazení operátora zákazníkovi

Priradenie existujúceho operátora zákazníkovi môžete vykonať z nastavení zákazníkov na tejto ceste: Admin Zóna -> Hlavné menu -> Zákazníci - nastavenie

Dvojklikom vyberte zákazníka ktorému chcete priradiť operátora.

 

Selecting customer from the list

Obrázek: Vyberte zákazníka zo zoznamu

 

V nižšej časti stránky nájdete sekciu Operátori. V nej uvidíte zoznam priradených operátorov danému zákazníkovi. Pre pridanie ďalšieho operátora kliknite na tlačidlo so zeleným "+". Následne sa zobrazí zoznam existujúcich operátorov.

 

Assigning operator to customer account

Obrázek: Priradenie operátora zákazníkovi

 

Môžete pridať viacerých operátorov naraz, kliknite na tých, ktorých chcete danému zákazníkovi priradiť a potvrďte to kliknutím na odkaz Priradiť na konci každého riadku.

Hromadná editácia operátorov

Táto funkcionalita umožňuje priradiť alebo upraviť viacerých operátorov/zákazníkov/skupín naraz.

 

 

Selecting multiple operators from the list

Obrázek: Výber viacerých operátorov zo zoznamu

 

Pre viac informácií o vytváraní operátorov, kliknite sem.