Práca so znalostnou bázou

Znalostná báza (ďalej už iba ZB) predstavuje databázu Poznatkov a ich Riešení vzťahujúcich sa k  pracovným činnostiam, ktoré správcovia - operátori - zákazníci vykonávajú. ZB je dodávaná prázdna a je na používateľoch, aby si ju naplnili záznamami. Pre viac informácií kliknite na nasledujúce odkazy:

 

Vytvorenie nového poznatku v znalostnej báze

Pridávanie nových poznatkov sa realizuje v časti CDESK -> Manažment znalostí -> Znalostná báza. Zobrazí sa zoznam všetkých poznatkov. Pre vytvorenie nového, kliknite na tlačidlo Nový záznam.

Tlačidlo na vytvorenie nového poznatku v znalostnej báze

Obrázek: Tlačidlo na vytvorenie nového poznatku v znalostnej báze

Vytvorením nového záznamu sa zapíše do databázy nový Poznatok s jedným Riešením. Formulár pre nový záznam obsahuje v tejto časti len základné položky potrebné pre vytvorenie záznamu (ďalšie voľby sú sprístupnené po počiatočnom uložení):

Názov Poznatku – výstižné označenie vkladaného Poznatku

Kľúčové slová – výrazy, ktorými sa bližšie určuje zvolená problémová oblasť. Jednotlivé výrazy sa oddeľujú čiarkou. Počas písania sú na rozpísané slová ponúkané výrazy, namiesto dopísania tak stačí kliknúť na ponúknutý výraz. Ponúknuté výrazy sú načítavané z iných uložených Poznatkov.

Názov Riešenia – nadpis prvého Riešenia

Text Riešenia – textové pole pre znenie Riešenia

 Vytváranie nového poznatku

Obrázek: Vytváranie nového poznatku
Pridanie riešenia do existujúceho poznatku v ZB

Otvorte existujúci poznatok, ku ktorému chcete pridať riešenie. Poznatky nájdete v Administrácia -> Manažment znalostí -> Znalostná báza -> zvoľte poznatok. Kliknite na tlačidlo Pridať nové riešenie.

Poznámka: Ak neexistuje vyhovujúci poznatok, vytvorte nový. Viac informácií o vytváraní nových poznatkov nájdete na vrchu tohto článku.

Pridanie riešenia k existujúcemu poznatku v znalostnej báze

Obrázek: Pridanie riešenia k existujúcemu poznatku v znalostnej báze

Zobrazí sa formulár pre pridanie nového riešenia. Názov poznatku je automaticky predvyplnený podľa predošlého výberu, poradové číslo sa tiež automaticky generuje - nové riešenie je automaticky pridané na koniec zoznamu. Zmeňte to len v prípade, že chcete preusporiadať riešenia v zozname. Vyplňte:

  • Názov pre Riešenie -  Tento názov sa zobrazí v číslovanom zozname riešení k danému poznatku

  • Popis - Zadajte popis riešenia. Ten sa zobrazí až po otvorení konkrétneho riešenia. Môžete využívať klasické formátovacie možnosti textu na zvýraznenie dôležitých častí.

Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.

 

Vyhľadávanie v znalostnej báze

Vyhľadávanie nájdete v Administrácia -> Manažment znalostí -> Znalostná báza. Použite filter na vrchu, máte na výber z viacerých režimov: 

Predvolené vyhľadávanie – automaticky predvolený režim, kedy sa vyhľadáva v nadpisoch Poznatkov, Riešení, kľúčových slovách a mene zákazníka.

Vyhľadávanie v celej báze znalostí – tento režim je časovo zdĺhavejší nakoľko hľadá tiež v textoch Riešení a komentároch. Aktivuje sa označením príslušného políčka Vyhľadávanie v celej báze znalostí.

Rozšírené vyhľadávanie - Na rozdiel od základného vyhľadávania, je tu možné určiť konkrétnu položku, v ktorej sa bude vyhľadávať. Túto možnosť aktivujete kliknutím na tlačidlo so symbolom lupy.

Vyhľadávacie možnosti v znalostnej báze

Obrázek: Vyhľadávacie možnosti v znalostnej báze

 

Napísanie komentáru k riešeniu

Otvorte riešenie, ku ktorému chcete pridať komentár v CDESK -> Administrácia -> Manažment znalostí -> Znalostná báza > zvoľte riešenie. Kliknite na tlačidlo Pridať komentár v spodnej časti detailu riešenia. Zobrazí sa textové pole s tlačidlami. Vpíšte text vášho komentáru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pridanie nového komentáru

Obrázek: Pridanie nového komentáru

Po uložení sa zobrazia všetky komentáre v spodnej časti stránky v sekcií Komentáre.

Zobrazenie kometárov konkrétneho riešenia

Obrázek: Zobrazenie kometárov konkrétneho riešenia