Znalostní báze

Spravujte své znalosti na jednom místě

Vybudujte silnou základnu informaci, se kterou podpoříte vaše podnikání. Nyní můžete mít své know-how na jednom místě, přístupné pro vybrané uživatele.

Znalostní báze

  • Strukturované záznamy znalostí v ZB přístupné pro vybrané operátory a veřejnost, komentáře
  • Poznatky je možné propojit s plněními v požadavcích
  • Evidence know-how, vyřešených problémů, postupů, tipů a dalších informací s obrázky a podporou HTML
  • Podklady a manuály pro zaučování nových pracovníků

 

Často řešíte podobné problémy nebo aplikujete stejný pracovní postup? Pomocí Znalostní báze dokážete ušetřit množství času při jejich vyhledávání a implementaci - vaši pracovníci se mohou spolehnout na ověřené informace od kolegů. Zaznamenávejte standardní řešení, známé nedostatky a chyby, řídící procesy, nápady, návrhy a mnohem více.

Distribuujte a publikujte vybrané informace ve strukturované podobě částečným zpřístupněním části Znalostní báze 

 

Přehled funkcí Znalostní báze

Hierarchie záznamů v znalostní bázi: Poznatek - Řešení - Komentáře k Řešením
Propojení CDESK plnění s Poznatky ze Znalostní bázi
Přiřazení poznatků přímo k zákazníkům
Klíčová slova k zatřídění a vyhledávání
Full-textové online vyhledávání v celé databázi
Vyhledávání podle poslední změny, autora, přiřazeného zákazníka
Možnost sdílet vybrané poznatky s řešeními pro vaše zákazníky
Řízení přístupových práv k záznamům pro operátory a zákaznické účty
HTML editor s podporou vkládání obrázků i přes klávesovou zkratku Kopírovat + Vložit (v Mozilla Firefox)