Možnosť pridať alebo odstrániť notifikované adresy v diskusii

Diskusiu so zákazníkom môžete sprístupniť komukoľvek chcete. Priamo pri zadávaní nového diskusného príspevku je možnosť upraviť zoznam notifikovaných emailových adries. Všetky zadané adresy dostanú kompletnú diskusiu od prvej existujúcej správy pre danú požiadavku. Keď niekoho odstránite zo zoznamu, už nebude mať prístup k diskusií, (pokiaľ ho tam znova nepridáte).

Poznámka: rovnakým spôsobom sa edituje zoznam adries aj v poznámkach pre riešiteľov.

Nové adresy pridáte kliknutím na prázdne miesto v riadku, kde je zoznam notifikovaných adries. Zobrazí sa zoznam existujúcich adries v CDESK. Keď začnete písať meno zákazníka alebo adresy, ponúkaný zoznam sa bude filtrovať. Ak zadáte meno zákazníka, zobrazia sa všetky adresy vrátane jeho "Ďalších" kontaktov. Môžete tam zadať ľubovoľnú adresu, na ktorú chcete aby chodili diskusné príspevky. Odstrániť adresy zo zoznamu môžete kliknutím na malý krížik hneď pri adrese.

 

Adding new email address to the list of notified addresses

Obrázek: Pridanie novej adresy do zoznamu notifikovaných adries

 

Ak chcete komunikovať len medzi operátormi / zamestnancami bez prítomnosti zákazníka, použite Poznámka pre riešiteľov, kam môžete tiež pridať ľubovoľné adresy.

 

Note for solvers

Obrázek: Poznámka pre riešiteľov

 

Po pridaní požadovaných adries už len napíšte text diskusného príspevku a kliknite na tlačidlo Odoslať príspevok. Zoznam adries, na ktoré sa diskusia odoslala sa zobrazí na vrchu.

 

Confirmation of successfully sent e-mails

Obrázek: Potvrdenie úspešného odoslania notifikačných mailov na zvolené adresy