Nastavenia

Zapnutie alokovania termínov:

Zapnúť to môžete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Plánovanie -> Zapnúť alokovanie termínov. Zaškrtnite políčka V požiadavkách a V pravidelných úlohách. Ak chcete mať možnosť poslať zákazníkom mail s možnosťou akceptovať alebo zamietnuť alokovaný termín, zaškrtnite možnosť Potvrdzovanie termínov zákazníkom.

Nastavenia plánovania

Obrázek: Nastavenia plánovania

 

Nastavenie operátora zodpovedného za plánovanie

 

Operátor - zodpovedný za plánovanie, skupiny operátorov, skupiny zákazníkov, farba operátora

Len operátor zodpovedný za plánovanie má možnosť vstúpiť do Pokročilého plánovania. Toto nastavenie (so zodpovednosťou za skupinu zákazníkov) môžete nastaviť v detaile konkrétneho operátora v Admin zóna -> Používatelia -> Operátori a Skupiny -> vyberte operátora -> záložka Všeobecné nastavenia -> sekcia Rozšírené nastavenia operátora > Zodpovedný za plánovanie. 

Nastavenie operátora zodpovedného za plánovanie

Obrázek: Nastavenie operátora zodpovedného za plánovanie

 

Farba pre odlíšenie operátora v kalendári, prehľadoch: zvolená farba sa zobrazuje vedľa mena operátora v udalostiach v kalendári a v ľavom navigačnom menu. Túto možnosť nájdete v sekcií Nastavenie zobrazovania CM

Pre potvrdenie zmien kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nastavenie operátora zodpovedného za plánovanie

Obrázek: Nastavenie operátora zodpovedného za plánovanie

 

Zodpovednosť za skupiny

Zodpovednosť za skupiny - plánovač, určí, kto bude zodpovedný za požiadavky vytvorenú pre skupinu a má možnosť priradiť ich konkrétnemu operátorovi.

Nová skupina - môžete ju vytvoriť v Admin zóna -> Používatelia -> Operátori a Skupiny -> tlačidlo Pridať skupinu

Adding new group of operators

Obrázek: Pridávanie skupiny operátorov

Na ďalšej stránke vyplňte údaje o skupine a pokračujte do záložky Priradení operátori.

Poznámka: aby bolo možné označiť skupinu ako riešiteľa požiadaviek a pravidelných úloh, označte možnosť Riešiteľ CDESK požiadaviek v záložke Všeobecné nastavenia, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Umožnenie nastaviť skupinu ako riešiteľa požiadaviek a pravidelných úloh

Obrázek: Umožnenie nastaviť skupinu ako riešiteľa požiadaviek a pravidelných úloh

V záložke Priradení operátori označte všetkých operátorov ktorí majú patriť do tejto skupiny. V stĺpci Zodpovednosť za skupinu označte operátorov, ktorí budú môcť prerozdeľovať a plánovať úlohy pre túto skupiny v Pokročilom plánovaní.

Priradenie operátorov do skupiny

Obrázek: Priradenie operátorov do skupiny

v poslednej záložke - Oprávnenia nastavte oprávnenia skupiny voči zákazníkom (každý zvlášť v samostatnom riadku) v CDESK-ovej časti. Zvoľte aktivity, ktoré budú môcť členovia skupiny vykonávať s požiadavkami a pravidelnými úlohami. Nová skupina musí byť vytvorená predtým ako sa da vstúpiť do záložky Oprávnenia.

 

Nastavenie podriadených

Podriadených operátorov môžete priradiť nadriadenému operátorovi v jeho detailoch v Admin zóna -> Používatelia -> Operátori a Skupiny -> zvolený operátor -> záložka Nadriadení a Podriadení. V políčku podriadených operátorov kliknite na tlačidlo zelené "+", označte požadovaných operátorov a kliknite na tlačidlo Priraď.

Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Adding the Subordinated under the Operator

Obrázek: Adding the Subordinated under the Operator