Nastavenia

V tomto článku nájdete popis nastavení rezervačného systému, ktoré nájdete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Rezervačný systém

 

Nastavenia rezervačného systému

Obrázek: Nastavenia rezervačného systému

 

Rezervačný systém

Zapnúť modul rezervačný systém - toto políčko slúži na zapnutie alebo vypnutie rezervačného systému

Definícia skupín objektov rezervačného systému - tu si môžete zadefinovať nové skupiny objektov pre váš rezervačný systém kliknutím na ikonu číselníka. Zobrazí sa okno s existujúcimi skupinami, ktoré môžete upravovať, alebo môžete vytvoriť nové kliknutím na tlačidlo Pridať novú položku a vyplnením prázdnych políčok.

 

Vytváranie novej skupiny objektov

Obrázek: Vytváranie novej skupiny objektov

Po zapnutí modulu je potrebné prideliť oprávnenie používateľom, či konkrétnym skupinám:

Oprávnenia k modulu Rezervačný systém