Nastavenia

V tomto článku nájdete popis nastavení modulu Zákazky, ktoré nájdete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Zákazky

 

 

Nastavenia modulu Zákazky

Obrázek: Nastavenia modulu Zákazky

 

Zákazky

Zapnúť modul Zákazky zaškrtnutím tohto políčka zapnete modul Zákaziek

Pozícia zákaziek v menu - Môžete preusporiadať poradie odkazov v ľavom menu. Zmeny sa prejavia po ďalšom prihlásení.

Typ formuláru pre zákazky - môžete zvoliť jednoduchý alebo rozšírený formulár

Pole pre zadávanie popisu - možnosť zapnúť zobrazovanie textového poľa pre zadanie popisu k zákazke

Predvolené nastavenie pre účtovanie - môžete vybrať z nasledujúcich: Hodinový sadzba, prevziať CDESK štruktúru účtovnej zákazky alebo Manuálne nastavenie v časti účtovanie.

Pole pre výber etapy - pridanie možnosti zvoliť etapu zákazky

Pole pre zadávanie poznámky - možnosť pridať pole pre zadanie poznámky

Povoliť pridanie požiadavky k zákazke od stavu požiadavky - k zákazkám bude možné pridávať požiadavky so zvoleným stavom. Ak vyberiete iný stav ako "prijaté", tak nebude možné vytvoriť požiadavku pri vytváraní zákazky

Zakázať ukončenie požiadavky bez zákazky -Požiadavku nebude možné prepnúť do stavu ukončené, ak nemá priradenú zákazku

Povoliť uzatvorenie zákazky, ak má neodfakturované plnenia - ak je to nastavené na Áno, nebude možné zmeniť stav zákazky na Uzatvorené pokiaľ obsahuje neodfakturované plnenia.