Nastavenia

Nastavenia modulu Projekty nájdete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Projekty

Projekty

Zapnúť modul Projekty -  zaškrtnutím tohto políčka zapnete modul Projekty

Zákazky (projektové) - Označte túto možnosť pokiaľ chcete používať projektové zákazky

Subzákazky (projektové) -  Označte túto možnosť pokiaľ chcete používať projektové subzákazky

Nezobrazovať v prehľadoch systémové Id - ID projektov, zákaziek a subzákaziek sa nebude zobrazovať v zoznamoch

Vlastné názvoslovie pre Projekty - Možnosť zadefinovať si vlastné názvoslovie pre projekty. Po označení tohto políčka sa zobrazí možnosť Editácia alternatívnych textov  kde si môžete zadefinovať vlastné.

Vlastné názvoslovie pre Zákazky - Možnosť zadefinovať si vlastné názvoslovie pre zákazky. Po označení tohto políčka sa zobrazí možnosť Editácia alternatívnych textov  kde si môžete zadefinovať vlastné.

 

Predvolené parametre a texty

DPH - zadajte sadzbu DPH

 

Profesie (interné)

Zapnúť - Táto možnosť vám umožní zadefinovať interné profesie kliknutím na ikonu číselníku