Nastavenie operátorov

Vytvorenie nového operátora / zobrazenie nastavení operátora

Všetky nastavenia týkajúce sa operátora nájdete v jeho detailoch. Pre vytvorenie nového alebo upravenie existujúceho, choďte do Admin zóna -> Používatelia -> Operátori a Skupiny. Zobrazí sa zoznam existujúcich operátorov. Dvojklikom otvoríte detail vybraného operátora. Nového môžete vytvoriť kliknutím na tlačidlo Pridať operátora v pravom hornom rohu stránky. 

Len správca môže vytvárať nových operátorov. Pokiaľ chcete vytvoriť nového s identickými nastaveniami a oprávneniami ako má iný operátor v CDESK, označte ho a kliknite na tlačidlo Kopírovať označené.

Otvorenie detailov operátora

Obrázek: Otvorenie detailov operátora

Nastavenie operátora sú rozdelené do niekoľkých skupín:

Všeobecné nastavenia - poskytujú široké spektrum nastavení operátorského konta, členené do viacerých častí:

Informácie o operátorovi - základné informácie o účte ako Prihlasovacie meno, heslo, kontaktné informácie, pracovná pozícia

Rozšírené nastavenia - nastavenie úrovne prístupu operátora (viď roly operátorov); prístupy k funkcionalitám CDESKu: úvodný prehľad; CM IT monitoring; CDESK - schvaľovanie plnení, zodpovednosť za nové správy, modul účtovanie, štatistiky; znalostná báza; CMDB; nastavenie zákazníckeho konta; archív; komunikátor; komunikácia so zákazníkmi

Konektor do kalendárov - nastavenie kalendárového účtu, ak je v globálnych nastaveniach konektor do kalendárov zapnutý

Zástup - zastupujúci operátori a obdobie zástupu

Nastavenia e-mailov - výber e-mailovej adresy odosielateľa; nastavenie podpisov; voľby zasielanie notifikácií z CDESK len ak je operátor riešiteľom posielanie kópií z diskusných príspevkov a a poznámok k CDESK požiadavkám

Nastavenie zobrazovania CDESK - výber farby pre odlíšenie operátora v kalendári a prehľadoch; upresnenie filtrovania v CDESK (filtrácia požiadaviek pre priradených zákazníkov, filtrácia plnení podľa času)

Nastavenie ohodnocovania -
časť účtovnej položky pre výpočet ohodnotenia - provízia z účtovanej čiastky v %

Nastavenie zobrazovania CMautomatické filtrovanie vo formulároch - predvyplní meno technika a zobrazí iba jemu priradené spoločnosti a počítače

Technické nastavenia - možnosť zadania hesla do Windows pre automatické prihlásenie operátora do CM po dvojkliku na ikonu C (iba pri technickej licencii C-Monitor klienta); IP adresy z ktorých sa operátor môže prihlásiť do CM; interval nečinnosti pre automatické odhlásenie z CM

Oprávnenia - táto záložka obsahuje detailný prehľad pridelených oprávnení pre CM IT monitoring a CDESK, pre každého zákazníka a každý počítač zvlášť. Políčko môže mať 3 stavy:

- prázdne - dedí sa nastavenie podľa vybranej úrovne prístupu operátora (roly operátorov)

- povolené - (zelená fajka) - prepisuje nastavenie roly operátora - pokiaľ má rola operátora obmedzený prístup, touto voľbou ho povolíte

- zakázané - (červený krížik) - prepisuje nastavenie roly operátora - pokiaľ má rola operátora povolený prístup, touto voľbou ho zakážete

Oprávnenia k modulom - táto záložka umožňuje nastaviť oprávnenia operátora k jednotlivým častiam CDESK modulov

Nastavenia zákazníkov - tu môžete operátorovi prideliť zákazníkov a počítače

Nadriadení a podriadení - nadriadených a podriadených operátorov nastavíte výberom zo zoznamu po kliknutí na tlačidlo "+" 

Tlačový materiál - záložka obsahuje nastavenia prístupu k tlačovému materiálu

Priradenie do skupín - Pridajte operátora do skupiny. Skupiny môžu byť označené ako riešitelia požiadaviek a všetci jej členovia sú o pridelenej požiadavke notifikovaní. Zvoleného operátora tiež môžete nastaviť ako zodpovedného za skupiny, čo znamená, že môže vidieť a vytvárať požiadavky pre operátorov v rámci skupiny.

Vzdialený prístup - správa vzdialeného prístupu

Notifikáciemôžete povoliť alebo blokovať prijímanie všetkých typov notifikácií pre daného operátora. Keď nastavíte možnosť Podľa nastavenia správcu, budú aplikované nastavenia správcu. Tie je možné zmeniť v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Notifikácie

 

Nastavenia operátora

Obrázek: Nastavenia operátora
Hierarchia operátorov

Správca má možnosť priradiť operátorovi nadriadených a podriadených operátorov. Cieľom je cielene automatizovane informovať Vedúcich pracovníkov len za svoj pracovný tím. Vedúci tak dostáva kópie emailových hlásení o CM poruchách a CDESK požiadaviek, SMS správ, ktoré dostávajú jeho podriadení. Nastavenie hierarchie vzťahov medzi operátormi sa robí v Admin zóna -> Používatelia -> Operátori -> Konkrétny operátor (ktorému chceme priradiť napr. podriadených) -> časť nadriadený a podriadený .

Hierarchia operátorov

Obrázek: Hierarchia operátorov

Možnosti ako ďalej využiť túto definovanú štruktúru v rámci CDESK je veľmi veľa, preto ak chcete naviazať niektorý typ filtrov zostáv na túto konfiguráciu, dajte nám vedieť cez support@customermonitor.eu a po prekonzultovaní, sme otvorení potrebný filter vytvoriť.

Operátor s priradenými podriadenými operátormi má aj možnosť zobrazenia úvodného prehľadu pre svojich podriadených operátorov.