Neakceptovanie ukončenia požiadavky

Zmenou stavu požiadavky na Ukončená sa zákazníkovi vygeneruje email o ukončení požiadavky s detailmi plnenia požiadavky. Zákazník si môže overiť plnenie požiadavky a ak nie je s plnením spokojný alebo požiadavka nebola splnená tak ako je uvedené v plneniach požiadavky môže Neakceptovať ukončenie požiadavky. Neakceptovať ukončenie požiadavky môže aj zákazník bez plnohodnotného konta na CM portáli cez webformulár.

Neakceptovanie ukončenia požiadavky sa realizuje cez email informujúci o ukončení požiadavky, kliknutím na odkaz Neakceptovať ukončenie . Následne budete presmerovaný na webformulár v ktorom máte možnosť napísať dôvod neakceptovania a podľa toho či máte plnohodnotné konto do CM servera alebo nie, zvolíte buď Zamietnuť bez prihlásenia do CM alebo zamietnuť s prihlásením do CM . Neakceptovanie ukončenia požiadavky zmení stav požiadavky z Ukončená na V riešení a vygeneruje email s dôvodom neakceptovania ukončenia požiadavky.

Email o zmene stavu požiadavky na ukončená

Obrázek: Email o zmene stavu požiadavky na ukončená

 

Po kliknutí na neakceptovať ukončenie budete presmerovaný na webformulár kde budete mať možnosť pridať poznámku k neakceptovaniu a zamietnuť ukončenie požiadavky s prihlásením alebo bez prihlásenia do CM.

Zamietnutie plnenia požiadavky

Obrázek: Zamietnutie plnenia požiadavky

O neakceptovaní ukončenia požiadavky bude vygenerovaný email, a požiadavka bude automaticky prepnutá do stavu v riešení.

Email vygenerovaný po neakceptovaní ukončenia požiadavky

Obrázek: Email vygenerovaný po neakceptovaní ukončenia požiadavky