Novinky CDESK 3.0.167

Notifikácie k pracovným príkazom, reporting o zmene hodnôt konfiguračných objektov za zvolené obdobie, tlač požiadavky...

Top novinky

Notifikácie k pracovným príkazom 

Od verzie 3.0.167 je možné nastavovať príjemcov notifikácií k pracovným príkazom, pre nasledujúce akcie:

 • Založenie pracovného príkazu 
 • Zmena riešiteľa 
 • Zmena riešiteľskej skupiny 
 • Zmena termínu splnenia 
 • Zmena do všetkých aktivovaných stavov pracovných príkazov
 • Vyhodnotenie splnenia termínov

Notifikácie k pracovným príkazom

Obrázek: Notifikácie k pracovným príkazom

Reporting o zmene hodnôt konfiguračných objektov za zvolené obdobie

V hlavnom menu pribudla položka Reporty, v ktorej momentálne nájdete zoznam zmien hodnôt konfiguračných objektov za zvolené obdobie. Ďalšie reporty budeme priebežne dopĺňať.

Nastavenie konkrétneho reportu

Obrázek: Nastavenie konkrétneho reportu

XLS report o zmene konfiguračných objektov

Obrázek: XLS report o zmene konfiguračných objektov

Zmenené prioritné zobrazenie Požiadaviek a Pracovných príkazov v zozname 

Požiadavky a Pracovné príkazy sa v zozname triedia do siedmich kategórií. Kritéria na triedenie do týchto kategórii sú od verzie 3.0.167 upravené nasledovne:

 • Moje rozpísané - drafty vytvárané prihláseným riešiteľom
 • Nepriradené - požiadavky, ktoré sú priradené na niektorú zo skupín prihláseného riešiteľa
 • Moje čakajúce na odozvu - požiadavky, ktoré sú priradené na prihláseného riešiteľa a čakajú na odozvu 
 • Moje po termíne splnenia - požiadavky priradené na prihláseného riešiteľa, kde sa nečaká na odozvu a zároveň bol prekročený termín splnenia 
 • Moje na riešenie - požiadavky priradené na prihláseného riešiteľa, ktoré nečakajú na odozvu a ani nie sú po termíne splnenia
 • Ostatné - ostatné požiadavky, ktoré sa priamo netykajú prihláseného riešiteľa ale má k ním prístup. Tiež sa tu nachádzajú všetky ukončené požiadavky a požiadavky iných riešiteľov z jeho vlastnej skupiny
 • Moje čakajúce na schválenie - požiadavky priradené na riešiteľskú skupinu prihláseného riešiteľa. Tiež môže ísť o požiadavky, kde je uvedený prihlásený riešiteľ a zároveň požiadavky sú v stave Čaká na schválenie.

Zmenené prioritné zobrazenie požiadaviek a pracovných príkazov v zozname

Obrázek: Zmenené prioritné zobrazenie požiadaviek a pracovných príkazov v zozname

Tlač požiadavky 

Požiadavku si teraz môžete jednoducho vytlačiť priamo z CDESKu. Voľba Tlačiť vytvorí náhľad požiadavky, ktorý je možné vytlačiť alebo uložiť ako HTML.

Náhľad v aktuálnej podobe obsahuje základné informácie o požiadavke.

Tlač požiadavky

Obrázek: Tlač požiadavky

Výber z ďalších noviniek

Zjednotenie voľby riešiteľov pre oblasti služby

Od verzie 3.0.167 je možné jednotné nastavenie predvoleného riešiteľa a obmedzenie riešiteľov podľa oblasti služby pre všetky typy kont naraz. Už nie je potrebné nastavovať riešiteľov pre rôzne typy kont zvlášť.

Zjednotenie voľby riešiteľov pre oblasti služby

 

Zmena poradia stavov požiadaviek

V nastavení stavov požiadaviek je možné zvoliť často používané stavy. Tieto sa pri výbere stavu v požiadavke zobrazia na prvých miestach.

Zmena poradia stavov požiadaviek

 

Voliteľné pomenovanie položiek pod CMDB

Po najnovšej aktualizácii si môžete nastaviť vlastné názvoslovie pre modul CMDB, vrátane CI Maingroups, CI Types a CI List.

Voliteľné pomenovanie položiek pod CMDB 

 

Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.167 >

Datum:
4. Listopad 2019