CDESK - softvér pro vyšší stupeň údržby

CDESK prezentovaný na '13. Medzinárodnej servisnej konferencii'

Poriadok. Efektivita. Zisk.

To sú benefity, ktoré CDESK prináša každej firme, bez ohľadu na to, v akej brandži pôsobí.

Čoraz väčšiu popularitu má CDESK u firiem poskytujúcich servisné služby, čo sa potvrdilo aj na 13. Medzinárodnej servisnej konferencii (Šamorín, 6-8. september 2017), kde bol CDESK zastúpený ako nástroj IT podpory riadenia servisných pracovníkov, v rámci sekcie Efektívnosť.

Našu prezentáciu, zameranú na organizovanie fungovania servisu, riadenie pracovnej sily (WFM) a komunikáciu so zákazníkom, si môžete stiahnuť nižšie.

 

Datum:
18. Září 2017