Novinky

História verzií
Verzia 3.0.190 prináša vylepený formulár ponúk, nové roly pre príjem notifikácií, drafty pre plnenia a mnoho ďalších funkcií, ktoré zjednodušujú prácu s CDESKom.
História verzií
S verziou 3.0.189 v hlavnom menu pribudla informácia o počte požiadaviek čakajúcich na odozvu a zmeškaných požiadaviek, je možné nastaviť východziu adresu pre odosielateľa CDESK notifikácií, ale aj pribudla nová konfigurácia notifikácií pre modul Žiadosti o voľno, spolu s množstvom ďalších užitočných funkcií.
História verzií
Verzia 3.0.187 prináša prihlasovanie do CDESKu cez Azure Active Directory, priamy prístup k počítaču cez Easyclick požiadavku a ďalšie užitočné funkcie. Oficiálne uvoľňujeme prvú verziu Outlook Pluginu.
História verzií
S verziou 3.0.186 bol od CDESKu pridaný nový modul Žiadosti o voľno. Update tiež prináša nový spôsob radenia mailovej komunikácie, skupinové riadenie výberu riešiteľa a mnoho ďalších užitočných funkcií.
História verzií
Verzia 3.0.185 obsahuje nové zabezpečenia pri prihlásení, vylepšený zoznam výpadkov služieb a ďalšie nové funkcie.
História verzií
S verziou 3.0.184 v CDESKu pribudli poznámky pre riešiteľov na pracovnom príkaze, na faktúru si môžete pridať rukou písaný podpis a mnohé ďalšie.
História verzií
Verzia 3.0.183 prináša nový modul Znalostná báza, QR kódy na faktúry a ďalšie novinky.
História verzií
Verzia 3.0.182 prináša avatarov a mnohé ďalšie nové funkcie.
História verzií
Verzia 3.0.181 prináša vylepšenia práce s faktúrami, históriu zmien na ponukách a ďalšie novinky.

Stránky