Nástenka - nastavenia

 

Všeobecné nastavenia

Zapnúť modul Nástenka - používanie modulu v systéme CDESK je povolené, pokiaľ je prepínač v stave zapnutý .

Zapnutím modulu sa sprístupnia voľby:

Typy príspevkov - vypnutá/nepovinná/povinná - umožňuje novému príspevku na nástenku priradiť typ, používateľsky definovaný v číselníku Typy príspevkov 

Kategórie príspevkov -  vypnutá/nepovinná/povinná - umožňuje nový príspevok na nástenku zaradiť do kategórií, používateľsky definovaných v číselníku Kategórie príspevkov

Nastavenia modulu Nástenka - zapnutie modulu, typy príspevkov

Obrázek: Nastavenia modulu Nástenka - zapnutie modulu, typy príspevkov

Typy a kategórie príspevkov

Pokiaľ máte zapnuté typy a/alebo kategórie príspevkov, v tejto časti sa definuje vlastný číselník typov a kategórií. Pre používateľov CDESK v inom jazyku umožňuje formulár pre určenie typov/kategórií uviesť aj preklad. Pre pridanie ďalšej možnosti slúži tlačidlo  + Pridať . Poradie možností je možné upraviť potiahnutím za ikonu . Odstraňovanie položiek je možné iba pred uložením nastavení, tlačidlom  × . Po uložení je možné riadky už iba deaktivovať prepnutím príslušných prepínačov do polohy vypnutý . Deaktivované možnosti sa pri vytváraní príspevku na nástenku nebudú ponúkať až do ich opätovnej aktivácie (prepínač v polohe zapnutý ).

Pre zachovanie zmien, je potrebné ich  Uložiť .

Nastavenia modulu Nástenka - kategórie príspevkov

Obrázek: Nastavenia modulu Nástenka - kategórie príspevkov