Úlohy - nastavenia

 

Všeobecné

Zapnúť modul Úlohy - prepnutím prepínača do polohy zapnutý  sa sprístupní modul Úlohy a ďalšie voľby v nastaveniach

Voľba typu úloh - vypnutá/nepovinná/povinná - umožňuje úlohám priradiť typ, definovaný používateľsky v zozname nižšie

Nastavenie úloh a typy úloh

Obrázek: Nastavenie úloh a typy úloh

Typy úloh

Nový typ úlohy pridáte kliknutím na  +Pridať . Zadajte názov typu v používaných jazykoch. Odstrániť riadok je možné jedine pred uložením nastavení, kliknutím na  ×  pri zázname. Po uložení je možné nepoužívané typy iba vypnúť, nastavením prepínača do polohy vypnutý . Poradie riadkov upravíte potiahnutím riadku za ikonu .

Stav úlohy

Preddefinované stavy úlohy je možné používateľsky rozšíriť o nové stavy kliknutím na tlačidlo  +Pridať . Odstrániť riadok je možné jedine pred uložením nastavení, kliknutím na  ×  pri zázname. Po uložení je možné nepoužívané stavy iba vypnúť, nastavením prepínača do polohy vypnutý . Preddefinované stavy nie je možné vypnúť, ani odstrániť. Poradie používaných stavov upravíte potiahnutím riadku za ikonu .

Stavy úloh

Obrázek: Stavy úloh

Pre aplikovanie zmien nastavení kliknite na  Uložiť . CDESK môže požadovať obnovenie stránky v prehliadači (obnovte klávesou F5, alebo kombináciou kláves CTRL+R).