Operátori a skupiny

Tento článok obsahuje informácie o Operátoroch, skupinách, nastaveniach oprávnení ku konkrétnym modul a viacero iného. Kliknite na odkazy nižšie pre otvorenie konkrétnych článkov.

Helpdesk je plne prispôsobený rôznym úrovniam operátorov, kvôli rôznym požiadavkám na oprávnenia operátorov a prístup pre zákazníka.

Operátor je pracovník, ktorý je zodpovedný za pridelených zákazníkov, skupiny zákazníkov a ich požiadavky v CDESK. Jednému zákazníkovi môže byť pridelených viacero operátorov správcom, ktorý tiež môže nastaviť vybraného operátora tak, aby videl aj ostatných, jemu nepriradených zákazníkov. Detailné informácie o rolách, skupinách a oprávneniach operátorov a skupín nájdete v nasledujúcich článkoch:

Roly operátorov  - Základné rozdelenie operátorských rol podľa oprávnení

Nastavenia operátorov - Vytvorenie a nastavenie operátorských účtov

Nastavenia skupín - Vytvorenie a nastavenie skupín

Správa oprávnení - Nastavenie oprávnení operátorov a skupín

Zákaznícke kontá - Informácie o vytváraní zákazníckych účtov a sprístupnení CDESK pre vašich zákazníkov